Niezachwiana radość Boga

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

Ewangelia Jana 15,11

Bóg jest całkowicie suwerenny.

„Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce” (Psalm 115,3).

Dlatego nie jest sfrustrowany. Raduje się wszystkimi swoimi dziełami, gdy myśli o nich jako o kolorach wspaniałej mozaiki historii odkupienia. Jest On niezachwianie radosnym Bogiem.

Jego radość wynika zasadniczo z radości, którą ma w sobie samym. Przed stworzeniem radował się obrazem swojej chwały w osobie swego Syna – Jego umiłowanego Syna, w którym miał upodobanie (Ewangelia Mateusza 3,17). Następnie, radość Boga “wyszła na jaw” w dziełach stworzenia i odkupienia.

Dzieła te radują serce Boga, ponieważ odzwierciedlają Jego chwałę. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą (Psalm 19,1). „Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi!” (Psalm 104,31). Czyni wszystko to, co czyni, aby zachować i okazać tę chwałę, gdyż w tym raduje się Jego dusza.

Wszelkie dzieła Boga uwieńcza chwała oddawana przez Jego odkupiony lud. „Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!” (Psalm 150,2). Kulminacją Jego radości jest radość, którą czerpie w echach swojej doskonałości dobiegających z pochwał świętych. „Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego” (Psalm 147,10-11).

Lecz nasze oddawanie chwały Bogu jest nie tylko rozkoszą dla Boga jako echo Jego doskonałości; jest to również apogeum naszej radości. Oddawanie chwały jest kulminacją radości, którą mamy w oglądaniu i delektowaniu się wielkością Boga.

Dlatego też, Boże dążenie, abyśmy Go wychwalali i nasze dążenie, aby odnajdować radość w Nim, są tym samym dążeniem. To jest wspaniałym rezultatem ewangelii chwały łaski Boga w Chrystusie!

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.