Największa miłość

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego.

1 Jana 2,12

Dlaczego powinniśmy podkreślać, że Bóg kocha, przebacza i zbawia „dla imienia Jego” – dla Swej własnej chwały? Podaję dwa powody (spośród wielu).

1) Powinniśmy podkreślać, że Bóg kocha i przebacza dla Swej własnej chwały dlatego, że tak robi Biblia.

Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Izajasza 43,25

Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki! Psalm 25,11

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia twego! Psalm 79,9

Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię. Jeremiasza 14,7

Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Nie pogardź nami przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu twojej chwały. Jeremiasza 14,20-21

Bóg ustanowił [Chrystusa] jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Rzymian 3,25-26

Odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. 1 Jana 2,12

2) Powinniśmy podkreślać, że Bóg kocha i przebacza dla Swej własnej chwały, ponieważ to jasno pokazuje, że On kocha nas największą miłością.

Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Jana 17,24

Bóg nie kocha nas w sposób, który czyni nas najwyższymi, lecz który czyni Jego najwyższym. Niebo nie będzie salą luster, lecz wzrastającą wizją nieskończonej wielkości. Dostanie się do nieba i odkrycie, że my jesteśmy najwyższymi, byłoby ostatecznym rozczarowaniem.

Największa miłość upewnia się, że Bóg czyni wszystko w taki sposób, aby podtrzymywać i powiększać Swoje własne zwierzchnictwo, abyśmy, gdy dostaniemy się do nieba, mieli coś, co na zawsze powiększa naszą radość- -Bożą chwałę. Największą miłością jest Boże powierzanie się nam dla naszej wiecznej radości, kosztem życia Swojego Syna (Rzymian 8,32). O to Mu chodzi, gdy mówi, że nas kocha i nam przebacza dla własnego imienia Swego.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.