Na czym polega uczniostwo?

Czynienie uczniami – czyli tzw. uczniostwo – polega przede wszystkim na nauczaniu i naśladowaniu. Funkcjonuje najlepiej, gdy jest praktykowane w miłości. Kiedy pouczamy młodszych wierzących z miłością, trwając w bogobojności i prowadząc przykładne życie, wzrastają oni w podobieństwo Chrystusa poprzez naśladowanie naszego życia i doktryny (zob. I Tm. 4:16).

Nauczanie: Biblia powołuje pastorów i rodziców, aby nauczali tych, którzy zostali im powierzeni (Przypowieści Salomina; Gal.6:6; Ef. 6:4; I Tes. 4:8; I Tm. 1:18, 6:3; II Tm. 2:25; 4:2). Pismo wzywa również wszystkich wierzących, aby pouczali siebie nawzajem (Rzym. 15:14).

Naśladowanie: Chrześcijanie są naśladowcami; przede wszystkich naśladowcami Chrystusa, ale również siebie nawzajem. Wzrastamy w Bożej łasce kiedy słuchamy nauczania innych oraz kiedy idziemy za dobrym przykładem. Rozważ poniższe fragmenty:

  • „Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.” (I Kor. 11:1)
  • „Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę.” (Hebr. 13:7)
  • „Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.” (Flp. 4:9)
  • „Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością.” (II Tm. 3:10)
  • „Mój drogi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre.” (III Jana 11)

 Miłość: Nawet jeśli brak w tobie miłości, inni wciąż niestety będą brać przykład z twojego życia. Jednak przywódca, który prowadzi innych z miłością, ukazuje im najwłaściwszy obraz Chrystusa. Także, ludzie będą tym lepiej cię naśladować, im bardziej będziesz ich kochać.

Przyjaźń: Czynienie uczniami jest w pewnym sensie przyjaźnią; jest to przyjaźń pod przewodnictwem Chrystusa. Jak zachowują się przyjaciele? Idą za swoim wzajemnym przykładem. W uczniostwie okazujemy innym przyjaźń, aby kształtować siebie i tę drugą osobę na podobieństwo Chrystusa.

 Jak być uczniem? Po pierwsze, słuchaj i obserwuj jak starsi w wierze chrześcijanie pracują, odpoczywają, zakładają rodziny, jak rozwiązują konflikty, ewangelizują swoich sąsiadów, znoszą próby i cierpienia, służą w lokalnym kościele czy walczą z grzechem. Po drugie, naśladuj ich.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.