Miesiąc miodowy, który nigdy się nie kończy

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie.

Księga Izajasza 62,5

Gdy Bóg czyni dobro swojemu ludowi, to nie przypomina On niechętnego sędziego okazującego dobroć kryminaliście, którego uważa za nikczemnego. Jest jak oblubieniec okazujący uczucia wobec swojej oblubienicy.

Czasami żartujemy i mówimy o małżeństwie: „Miodowy miesiąc już minął”. Ale to dlatego, że my jesteśmy ograniczeni. Nie jesteśmy w stanie utrzymać poziomu intensywności i czułości na poziomie miesiąca miodowego. Bóg jednak mówi, że Jego radość z Jego ludu jest jak radość oblubieńca z oblubienicy. I nie chodzi Mu o to, że radość tak się zaczyna, a potem gaśnie.

Mówi On o intensywności miesiąca miodowego, przyjemnościach miesiąca miodowego, energii, ekscytacji, entuzjazmie i radości. Stara się dotrzeć do naszych serc, abyśmy pojęli co ma na myśli, mówiąc, że raduje się z nas całym swoim sercem. Księga Jeremiasza 32,41: „I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy”. Księga Sofoniasza 3,17: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości” [BT].

U Boga miesiąc miodowy nigdy się nie kończy. Bóg jest nieskończony w mocy, mądrości i kreatywności, tak że nie będzie żadnej nudy przez następne biliony wieków tysiącleci.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.