Łaska na nowy rok

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.

1 Koryntian 15,10

Łaska nie jest jedynie Bożym usposobieniem, by czynić dla nas dobrze, gdy na to nie zasługujemy. Jest to rzeczywista moc od Boga, która oddziałuje i sprawia, że dobre zmiany zachodzą w nas i dla nas.

Boża łaska była Bożym działaniem w Pawle, aby Paweł ciężko pracował: „Ale z łaski Boga […] daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem”. Dlatego, gdy Paweł mówi: „Zbawienie swoje sprawujcie”, dodaje: „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Filipian 2,12-13). Łaska jest mocą od Boga, by czynić dobre zmiany w nas i dla nas.

Ta łaska jest przeszła i przyszła. Nieustannie spada nikłym wodospadem teraźniejszości, niewyczerpaną rzeką płynącą do nas z przyszłości, do wciąż powiększającego się rezerwuaru łaski w przeszłości.

W ciągu następnych pięciu minut otrzymasz podtrzymującą łaskę, płynącą do ciebie z przyszłości, i zgromadzisz następną pięciominutową wartość łaski w rezerwuarze przeszłości. Właściwą odpowiedzią na łaskę, którą otrzymałeś w przeszłości, jest wdzięczność, a właściwą odpowiedzią na łaskę obiecaną ci w przyszłości jest wiara. Jesteśmy wdzięczni za przeszłą łaskę ubiegłego roku i mamy pewność przyszłej łaski w nowym roku.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.