Jezusowa radość w małżeństwie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały.

List do Efezjan 5,25-27

Powodem tak wielu problemów małżeńskich nie jest to, że mężowie i żony szukają własnej przyjemności, ale to, że nie szukają jej w przyjemności swoich współmałżonków. Biblijnym poleceniem dla mężów i żon jest to: szukaj swojej radości w radości twojego współmałżonka.

Trudno o bardziej hedonistyczny fragment w Biblii niż Efezjan 5,25-30 dotyczący małżeństwa. Mężowie mają kochać swoje żony tak, jak Chrystus ukochał kościół.

W jaki sposób Jezus kochał Kościół? Werset 25 mówi: „wydał zań samego siebie”. Ale dlaczego? Werset 26 mówi: „aby go uświęcić” i oczyścić. Ale dlaczego chciał to zrobić? Werset 27 daje odpowiedź: „aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały”.

Aha! Mamy odpowiedź. „Z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż” (Hebrajczyków 12,2 UBG). Jakiej radości? Radości z małżeństwa ze swoją oblubienicą, Kościołem. Radości przysposobienia sobie Kościoła w pełni chwały – chwały nabytej przelaną krwią.

Jezus nie chce mieć brudnej, nieuświęconej żony. Dlatego gotów był umrzeć, aby uświęcić i oczyścić swoją oblubienicę, aby mógł przysposobić sobie żonę „pełną chwały”. Zrealizował pragnienie swojego serca poddając się cierpieniu dla dobra swojej oblubienicy.

Następnie Paweł odnosi to do mężów w wersetach 28-30: „Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy”.

Jezus powiedział mężom i żonom – i wszystkim innym – „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ewangelia Mateusza 22,39). Małżeństwo jest szczególnym miejscem na zastosowanie tego polecenia. Nie tylko masz miłować „tak jak” miłujesz siebie samego. Ale ty  miłujesz samego siebie. Kiedy miłujesz osobę, z którą Bóg uczynił cię jednym ciałem, miłujesz samego siebie. To znaczy, twoja największa radość znajduje się w szukaniu największej radości twojego współmałżonka.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.