Jezus zdepcze wszystkich naszych wrogów

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.

1 List do Koryntian 15,24

Jak daleko sięga panowanie Chrystusa?

Następny werset, 1 Koryntian 15:25, mówi: „On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje”. Słowo wszystkich pokazuje nam skalę.

Jak i również słowo wszelką w wersecie 24: „Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc”.

Nie ma takiej choroby, uzależnienia, demona, złego nawyku, przewinienia, wady, słabości, temperamentu, kaprysu, pychy, samoużalania się, konfliktu, zazdrości, perwersji, chciwości, lenistwa, których Chrystus nie pokona jako wrogów własnej czci.

A zachętą w tej obietnicy jest to, że gdy zaczniesz walczyć z wrogami twojej wiary i twojej świętości, nie będziesz walczył sam.

Jezus Chrystus teraz, w obecnym czasie, kładzie wszystkich swoich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Wszelka zwierzchność, wszelka władza i wszelka moc zostanie pokonana.

Pamiętaj więc, że panowanie Chrystusa dosięga najmniejszego i największego wroga Jego chwały w twoim życiu, i we wszechświecie. Wróg zostanie pokonany.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.