Jezus zachowuje swoje owce

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Ewangelia Łukasza 22,31-32

Pomimo że Piotr w rzeczywistości poniósł sromotną porażkę, zapierając się Jezusa trzykrotnie, modlitwa Jezusa zachowała go przed całkowitą ruiną.  Został doprowadzony do gorzkiego płaczu i przywrócono mu radość i śmiałość, które widzimy w zwiastowaniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus wstawia się za nami dzisiaj w ten sam sposób, aby nie ustała nasza wiara. Paweł mówi o tym w Liście do Rzymian 8,34.

Jezus obiecał, że jego owce będą zachowane i nie zginą na wieki. „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Ewangelia Jana 10,27-28).

Powodem jest to, że Bóg działa, aby zachować wiarę owiec. „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Filipian 1,6).

Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, aby toczyć bój o wiarę. „Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Filipian 2,13).

Masz zapewnienie Słowa Bożego, że – jeśli jesteś Jego dzieckiem – On „was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa” (Hebrajczyków 13,21).

Nasza wytrwałość w wierze i trwanie w radości są ostatecznie i całkowicie w rękach Boga. Tak, musimy walczyć. Ale właśnie tę walkę, Bóg prowadzi w nas. A On z pewnością tego dokona, gdyż, jak jest napisane w Liście do Rzymian 8,30, „[tych] których (…) usprawiedliwił, tych i uwielbił”. Uwielbienie usprawiedliwionych dzieci Bożych jest tak pewne, jakby już się dokonało.

On nie straci żadnego z tych, których przyprowadził do wiary i usprawiedliwił.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.