Jezus modli się za nas

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.

List do Hebrajczyków 7,25

Werset ten mówi, że Chrystus może zbawić na zawsze – na wieczność – ponieważ żyje zawsze, aby wstawiać się za nami. Innymi słowy, nie byłby w stanie zbawić nas na zawsze, jeśli nie wstawiałby się za nami na zawsze.

Oznacza to, że nasze zbawienie jest tak bezpieczne, jak niezniszczalne jest  kapłaństwo Chrystusa. Dlatego właśnie potrzebowaliśmy o wiele wspanialszego kapłana niż jakikolwiek ludzki kapłan. Bóstwo Chrystusa i Jego zmartwychwstanie zabezpieczają nam Jego niezniszczalne kapłaństwo.

To oznacza, że nie powinniśmy przypisywać naszemu zbawieniu cech statycznych, tak, jak często to robimy – jak gdybym uczynił coś raz, podjął decyzję i Chrystus uczynił coś raz, umierając i zmartwychwstając, i to wszystko. To nie jest wszystko.

Właśnie dzisiaj jestem zbawiany przez wieczne wstawiennictwo Jezusa w niebie. Jezus modli się za nas i to jest niezbędne dla naszego zbawienia.

Jesteśmy zbawieni na wieczność poprzez wieczne modlitwy (Rzymian 8,34) i orędownictwo Jezusa (1 Jana 2,1) jako naszego Arcykapłana w niebie. On modli się za nas, a Jego modlitwy są wysłuchiwane, ponieważ modli się doskonale na podstawie swojej doskonałej ofiary.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.