Jak mogę być napełniony Duchem?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.

Rzymian 15,4

Jak możemy być napełnieni Duchem Świętym? Jak możemy doświadczyć wylania na nasz kościół i na nas Ducha Świetego, który napełni nas nieposkromioną radością i uwolni nas, wzmocni nas, by kochać wszystkich wokoło, w sposób tak autentyczny, że zostaną oni pozyskani dla Chrystusa?

Odpowiedź: Rozmyślaj dniem i nocą nad niezrównanymi, dającymi nadzieję, obietnicami Boga. Jak pokazuje nam Rzymian 15,4, w taki właśnie sposób Paweł utrzymywał swoje serce pełnym nadziei, radości i miłości. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”.

Pełne przekonanie o nadziei pochodzi z rozmyślania nad obietniami Bożego słowa. I to nie zaprzecza zdaniu, dziewięć wersetów później, które mówi, że Duch Święty daje nam nadzieję (Rzymian 15,13). Jest tak dlatego, że Duch Święty jest Bożym autorem Pisma. Jego słowo jest środkiem, w jaki działa. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, że sposobem, w jaki napełnia nas nadzieją, jest poprzez napełnianie nas Jego własnym słowem obietnicy.

Nadzieja nie jest niewyraźną emocją, która pochodzi znikąd, jak ból brzucha. Nadzieja jest pewnością, że niesłychana przyszłość obiecana nam przez słowo Ducha naprawdę się spełni. Dlatego sposobem, aby być napełnionym Duchem, jest bycie napełnionym Jego słowem. Sposobem, aby mieć moc Ducha, jest wiara obietnicom Jego słowa.

Ponieważ to słowo obietnicy jest tym, co napełnia nas nadzieją, a nadzieja napełnia nas radością, a radość przelewa się mocą i wolnością, by kochać naszego bliźniego. I to jest pełnią Ducha Świętego.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.