Jak kościół sabotuje Bożą miłość

Transkrypcja audio

Dzisiejszy odcinek jest fragmentem kazania wygłoszonego przez pastora Johna Pipera. 

W piątym rozdziale listu do Rzymian w wersetach 9-11 Paweł pisze: “Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.” 

W jaki sposób chrześcijanie umniejszają chwale Bożej miłości poprzez odrzucenie innych Jego cech i działań? Posłuchajmy pastora Johna.

W Księdze Objawienia 20:15 jest napisane: „I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Co to jest? Jak to wygląda? Objawienie 14:10-11 opisuje, jak będzie wyglądało jezioro ognia: „I będą [oni] męczeni w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków”.

To jest ogień – lub jest takie jak ogień. Słyszałem, że niektórzy mówią: „Ogień to tylko metafora”. A ja odpowiadam: „Tylko metafora? A po co są metafory? Metafory istnieją dlatego, że nie da się opisać rzeczywistości. Metafory nie wyolbrzymiają, one zaniżają”. Jest tutaj użyte słowo ogień nie dlatego, że ma to mniejsze znaczenie niż ogień, ale dlatego, że szukamy określenia, by opisać jego grozę. Jeśli to jest metafora, to rzeczywistość jest gorsza od ognia. Jest to męka, i jest ona na zawsze – nie ma z niej wyjścia. To nie jest czyściec, który nie istnieje. „Na wieki wieków” – jest to najsilniejsze określenie oznaczające wieczność w języku greckim. Jest to określenie, na które składają się słowa: na zawsze i na wieki wieków. To jest przerażające, przerażające. 

Co może uczynić tylko Bóg 

I pytanie brzmi: Kto nas uratuje? Na kogo liczysz, że uratuje cię przed gniewem Boga? Ponieważ twoje sumienie mówi ci, że nie żyłeś zgodnie z Jego prawem i czeka cię sąd. Nie potrzebujesz Biblii, aby ci to powiedziała, choć ona to robi. Na kogo liczysz, że uratuje cię przed gniewem Boga? 

Jest jedna osoba, która może nas uratować od gniewu Bożego – i jest to jedyna osoba: Bóg.

Odpowiedź Nowego Testamentu jest taka, że jest jedna osoba, która może nas uratować od gniewu Bożego – i jest to jedyna osoba: Bóg. Tylko Bóg może nas uratować od gniewu Bożego. Pozwólcie, że pokażę wam, dlaczego tak mówię. W Liście do Rzymian 5:9-10 występuje pięć głównych czasowników i wszystkie one są w stronie biernej. Policzmy je: 

  1. „teraz, będąc usprawiedliwieni
  2. „‭‭będziemy przez niego ocaleni
  3. „jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
  4. „z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani
  5. „będziemy ocaleni

To jest pięć czasowników w stronie biernej, w których podejmowane jest wobec nas działanie: Jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy pojednani. Jesteśmy ocaleni. 

A więc kto to robi – Ojciec czy Syn? Odpowiedź: Ojciec. Dlaczego tak mówię? Bóg Ojciec usprawiedliwia, pojednuje i wybawi od swojego gniewu. Dlaczego tak mówię? Spójrz na werset 10. Jest napisane: „Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna”. Nie powiedziałbyś tego, gdyby to Syn był tutaj sprawcą pojednania. Nie mówimy: „Syn pojednał nas z Bogiem przez Syna”. Nie można tak powiedzieć. To nie ma sensu: „Syn pojednał nas z Bogiem przez swojego Syna”. Mówimy: „Bóg Ojciec pojednał nas z Bogiem przez swojego Syna”. A więc pytam: Kto jest wybawicielem od gniewu? Bóg Ojciec wybawia nas od swojego gniewu.

Najwyższy wyraz miłości

Och, to jest ważne. Nie powinno nas to dziwić. Spójrz na Rzymian 5:8: „Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Bóg cię kocha. I Bóg jest na ciebie tak zły, że Jego miłość wznosi się na wyżyny, aby cię uratować od swojego gniewu.

Teraz pozwólcie, że powiem coś bardzo dokładnie, ponieważ jest to bardzo ważne. Nie popełniajcie błędu, broniąc Bożej miłości przez zaprzeczanie Bożemu gniewowi. Ponieważ, kiedy próbujesz bronić Bożej miłości przez zaprzeczanie Bożemu gniewowi, to wtedy niszczysz Bożą miłość. Dlaczego? Ponieważ w Biblii najwyższym wyrazem Bożej miłości jest Jego ocalenie od Bożego gniewu. Jeśli nie ma gniewu, to cała fabuła Biblii zaczyna się rozpadać. Największym rodzajem miłości, jaki Bóg kiedykolwiek ci okazał, było uratowanie cię od tego gniewu. 

W Biblii najwyższym wyrazem Bożej miłości jest Jego ocalenie od Bożego gniewu.

O to właśnie chodzi Rzymian 5:6-8, czyż nie? Och, jest tak wielu ludzi, którzy próbują ratować Boga jako Boga miłości, zaprzeczając temu, co jest w Biblii. Zaprzeczając Bożemu gniewowi, niszczysz Bożą miłość – przynajmniej miłość, którą opisuje Biblia. Najwyższym wyrazem miłości do ciebie był krzyż. A jedynym powodem, dla którego musiał istnieć krzyż, jest sprawiedliwy gniew Boga. Gdyby nie było sprawiedliwego gniewu, który miał być wylany na świat, Bóg nie złamałby swojego Syna. I to była miłość. Och, to była miłość. 

Więcej niż tylko przykład

A więc proszę, proszę, nie przyłączajmy się do tłumnie obleganego liberalizmu. Zdefiniuję dla was liberalizm. Jeśli zastanawiacie się, czym jest liberalizm, to ja go teraz zdefiniuję. 

Liberalizm usuwa sprawiedliwy gniew Boży i zastępcze przebłaganie, które opisują Bożą miłość jako ratunek przed tym gniewem. I liberalizm prezentuje dobrotliwego Ojca i Syna, który daje przykład, jak bardzo Ojciec kocha Go w Jego cierpieniu. 

To jest kompletne zniszczenie biblijnej wiary. 

Wykorzystano za zgodą DesiringGod

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.