Gdy Bóg postępuje wbrew swojej woli

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić.

1 Księga Samuela 2,25

Synowie kapłana Eli nie usłuchali swego ojca, gdy ten upomniał ich za grzech. Z tego tekstu wynikają trzy następstwa dla naszego życia.

1) Możliwym jest grzeszyć tak długo i tak uporczywie, że Pan nie udzieli nam już łaski upamiętania.

Dlatego Paweł powiedział, że po wszystkich naszych błaganiach i nauczaniu „może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy”  – nie po prostu „Bóg da im upamiętania” (2 Tymoteusza 2,25, BT). W grzesznym życiu istnieją słowa takie jak „za późno”. Tak, jak napisano o Ezawie, w Liście do Hebrajczyków 12,17: „Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał”. Został opuszczony; nie mógł się upamiętać.

Nie oznacza to, że ci, którzy grzesząc przez całe życie, i którzy naprawdę się upamiętają, nie mogą być zbawieni. Z pewnością mogą być i będą! Bóg jest zdumiewająco miłosierny. Przypomnij sobie łotra na krzyżu. Jezus powiedział mu: „Dziś będziesz ze mną w raju” (Ewangelia Łukasza 23,43).

2) Czasami Bóg nie pozwala osobie trwającej w grzechu na zrobienie tego, co jest słuszne.

„Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić”. Usłuchanie głosu ich ojca było słuszną rzeczą. Lecz nie chcieli go słuchać. Dlaczego? „Gdyż Pan postanowił ich zgubić”.

Powodem, dlaczego nie usłuchali swojego ojca, było to, że Bóg miał dla nich inne zamiary i wydał ich na grzech i śmierć. To pokazuje, że są sytuacje, gdy wola Bożego postanowienia różni się woli objawionej w Bożym przykazaniu.

3) Czasami nasze modlitwy o wypełnienie Bożej objawionej woli nie zostaną spełnione, ponieważ Bóg postanowił coś innego, aby zrealizować swoje święte i mądre cele.

Przypuszczam, że Heli modlił się o przemianę dla swoich synów. Tak właśnie powinien był się modlić. Lecz Bóg postanowił, że Chofni i Pinechas nie usłuchają głosu swojego ojca, ale zostaną zabici.

Kiedy dzieje się coś takiego (o czym zwykle nie wiemy z wyprzedzeniem), podczas gdy wołamy do Boga o zmianę, Jego odpowiedź nie brzmi: „Nie kocham cię”. Odpowiedź brzmi następująco: „Mam mądre i święte zamiary, aby nie przezwyciężyć tego grzechu i nieudzielić upamiętania. Teraz nie widzisz tych celów, ale – zaufaj Mi. Wiem, co robię. Kocham cię”.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.