Dzień 6. Pokój tym, w których ma upodobanie

Subskrybuj, aby otrzymywać rozważania adwentowe na e-mail.

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Ewangelia Łukasza 2, 12-14

Pokój dla kogo? W anielskim uwielbieniu pobrzmiewa ponura nuta. Pokój tym, w których Bóg ma swoje upodobanie. Pokój tym, w których znajduje zadowolenie. Ale bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 11, 6). A więc Święta nie przynoszą pokoju wszystkim.

Jezus powiedział: „A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe” (J 3, 19). Albo, jak powiedział sędziwy Symeon, kiedy ujrzał dziecię Jezus: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą (…) i aby były ujawnione myśli wielu serc” (Łk 2, 34-35). Jak wielu jest tych, którzy wypatrują owego ponurego, chłodnego dnia Bożego Narodzenia i nie widzą niczego więcej. Niczego, oprócz znaku, któremu się sprzeciwiają.

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (J 1, 11-12). Tylko do swoich uczniów Jezus powiedział: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14, 27).

Ludzie, którzy cieszą się pokojem Bożym przewyższającym wszelkie zrozumienie, to ci, którzy we wszystkim w modlitwie i błaganiach, powierzają prośby swoje Bogu (Flp 4, 6-7).

Kluczem, który otwiera skarbnicę Bożego pokoju jest wiara w Boże obietnice. Dlatego Paweł modli się słowami: „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze” (Rz 15, 13). I kiedy ufamy obietnicom Bożym i mamy radość, pokój i miłość, wtedy Bóg jest uwielbiony.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie! Pokój wszystkim – z każdego ludu, języka, plemienia i narodu – wszystkim, którzy uwierzą.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.