Dwie z naszych najgłębszych potrzeb

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie.

2 Tesaloniczan 1,1

My, jako kościół, jesteśmy „w” Ojcu i „w” Panu. Co to oznacza?

Słowo „Ojciec” głównie sugeruje opiekę, podtrzymywanie, ochronę, zaopatrzenie i dyscyplinę. A więc bycie „w” Ojcu głównie oznacza bycie pod opieką i pod ochroną Boga jako naszego niebiańskiego Ojca.

Innym określeniem jest Pan: Jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Słowo „Pan” głównie sugeruje autorytet, przywództwo i bycie właścicielem. A więc bycie „w” Panu głównie oznacza bycie pod dowództwem, pod autorytetem i w posiadaniu Jezusa jako naszego najwyższego Pana.

A więc Paweł wita kościół Tesaloniczan w taki sposób, aby przypomnieć im, że są oni rodziną (pod opieką Ojca) i sługami (pod dowództwem Pana). Te dwa opisy, Boga jako Ojca i Pana, i w ten sposób kościoła jako rodziny i sługi, odpowiadają dwóm z naszych najgłębszych potrzeb:

Każdy z nas ma potrzebę ratunku i pomocy z jeden strony i potrzebę celu i znaczenia z drugiej.

  1. Potrzebujemy niebieskiego Ojca, aby użalił się nad nami i uratował nas od grzechu i niedoli. Potrzebujemy Jego pomocy na każdym kroku naszej drogi, bo jesteśmy tak słabi i bezbronni.
  2. Potrzebujemy także niebiańskiego Pana, aby nas prowadził w życiu i mówił, co jest mądre, i dał nam wielkie i pełne znaczenia polecenie do wykonania, i powód istnienia, jakąś przydatność dla sposobu, w który Bóg nas stworzył. Nie chcemy być jedynie bezpieczni pod opieką Ojca – choć jest to cenne i potrzebne. Chcemy żyć dla pełnej chwały sprawy.

Chcemy miłosiernego Ojca, by był naszym Obrońcą, i chcemy wszechmocnego Pana, by był naszym Mistrzem, naszym Dowódcą i naszym Liderem w jakiejś ważnej sprawie. Więc gdy Paweł mówi w wersecie 1: Jesteście kościołem „w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie”, możemy czerpać odpoczynek i pomoc z jednej strony – Bóg jest naszym Ojcem! I możemy czerpać odwagę i znaczenie z drugiej – Jezus jest naszym Panem! 

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.