Duch, który pieczętuje i jest naszą gwarancją

List do Efezjan mówi: “którzy (…) uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym”1, oraz „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”2.

Duch, który pieczętuje

W temacie pieczęci musimy rozważyć dwie rzeczy: 

 1. Istota pieczęci – Sedno pieczętowania polega na przekazaniu obrazu lub właściwości pieczęci przedmiotowi, który jest pieczętowany – wyciśnięcie na nim charakterystycznych cech pieczęci.
 2. Cel pieczęci – Cel pieczęci jest dwojaki:
  • Poświadczenie zawartości – Celem jest uwiarygodnienie i potwierdzenie w sposób nieodwracalny tego, co zostało dane. Dlatego powiedziane jest, że ten, kto przyjmuje świadectwo Chrystusa, „potwierdził, że Bóg mówi prawdę”3.
  • Ochrona zawartości – Ludzie pieczętują to, co pragną zachować w nienaruszonym stanie. W tym sensie słudzy Boży są zapieczętowani4 – to znaczy naznaczeni Bożym znakiem jako jego szczególny lud (por. Ez. 9,4). Nie chodzi tu o wrażenie w sercu wierzącego, lecz obiektywne bezpieczeństwo – nie poczucie bezpieczeństwa, ale fakt bezpieczeństwa. Ojciec oddaje wybrany lud w ręce Chrystusa, aby go odkupił. Po odkupieniu, we właściwym czasie zostaje powołany przez Ducha, naznaczony dla Boga i w ten sposób oddaje siebie w ręce Ojca.

Duch, który jest naszą gwarancją5

Paweł mówi, że Duch Święty jest naszym „zadatkiem” i „rękojmią”. „Zadatek” to część zapłaty, jaką daje się zawczasu, by zapewnić otrzymującą go osobę, że w umówionym czasie otrzyma całość obiecanej sumy. 

Zadatek spełnia dwa warunki:

 1. Stanowi część całości, będąc tego samego rodzaju i natury co całość; bez względu na to, czy chodzi o pieniądze, czy o coś innego;
 2. Jest potwierdzeniem obietnicy. Najpierw obiecana została całość, potem dany zadatek, który ma potwierdzić obietnicę. Duch jest zadatkiem, gwarancją tego, co ma przyjść. Bóg daje nam obietnicę życia wiecznego i by ją potwierdzić daruje nam Ducha – który jest pierwszą częścią obietnicy i przynosi nam pewność całości.

Ponadto jest to gwarancja z dwóch powodów:

 1. Przede wszystkim, została nam udzielona ze względu na Boga, ponieważ to on daje Ducha jako część dziedzictwa; część ta ma ten sam charakter, co całość. Pełnią przyobiecanego dziedzictwa jest pełnia Ducha w radowaniu się Bogiem. Gdy Duch, który teraz dany jest światu, całkowicie usunie wszelki grzech i smutek sprawiając, że będziemy w stanie cieszyć się Bożą chwałą w jego obecności, wówczas doświadczymy pełni obiecanego dziedzictwa. 

Bóg czyni to właśnie w tym celu, aby zapewnić nas o dziedzictwie. Po tym jak dał nam tak wiele „zewnętrznych” zapewnień – swoje słowo, obietnice, przymierze, przyrzeczenie, objawienie – okazawszy w tym wszystkim swą wierność i niezmienność, łaskawie daje nam także zapewnienie do naszego wnętrza6, abyśmy mogli cieszyć się każdą możliwą pewnością. Cóż więcej mógłby dla nas uczynić? Dał nam Ducha Świętego, a w nim pierwszy przedsmak chwały, najsilniejszą rękojmię swojej miłości, gwarancję naszego dziedzictwa.

 1. Po drugie jest to gwarancja ze względu na wierzących, jako że Duch daje nam świadomość:
  • Bożej miłości – Duch gwarantuje wierzącym, że Bóg jest naszym Ojcem i będzie nas traktował jako swoje dzieci. Bóg posyła do naszych serc Ducha wołającego „Abba, Ojcze”, co oczywiście oznacza, że nie jesteśmy sługami, ale synami, a jeśli synami, to i dziedzicami Boga.
  • Duch jest gwarancją dziedzictwa obiecanego wierzącym – jak to ujmuje Paweł, „rękojmią dziedzictwa naszego”. Jest on rękojmią pod każdym względem – daną nam przez Boga jako zaczątek i pewność naszego dziedzictwa. Na ile mamy Ducha, na tyle radujemy się niebem już dzisiaj i na tyle mamy dowodów jego przyszłej pełni. Radujemy się każdym łaskawym przejawem jego życia w sercu wierzącego niczym kroplą nieba i tęsknimy do całego oceanu.

Fragment książki “Żyjąc żywym Bogiem” George Smeaton, John Owen, wyd. FEWA. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Przypisy

 1. Ef. 1,13
 2. Ef. 4,30
 3. Jan. 3,33
 4. Obj. 7,4
 5. II Kor. 1,22; 5,5; Ef. 1,13-14
 6. Iz. 59,21
Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.