Każda dyskusja o Kościele byłaby mocno wybrakowana, gdyby nie przyjrzeć się z bliska obecności i posłudze Ducha Świętego. Bez Niego Kościół nigdy by nie powstał. Boży przywódcy nigdy nie zostaliby powołani, nie przybyłoby wierzących, nie zostałyby rozdzielone dary, nie byłaby wykonywana służba ani nie nastąpiłby wzrost.
W Słowie Bożym dowiadujemy się, że zostaliśmy „namaszczeni przez Ducha”. Mamy namaszczenie od Świętego i znamy prawdę. Co to oznacza?
Nasz Zbawiciel obiecuje apostołom, że Duch Święty przywiedzie im na myśl wszystko o czym mówił, a dzięki jego natchnieniu będą mogli naukę tę spisać i głosić dla dobra Kościoła.
„Odrodzenie” oznacza zastosowanie odkupienia w życiu pojedynczej osoby. Jest to szczególne działanie Boga Ducha Świętego, oparte na osobistym wybraniu dokonanym przez Boga Ojca i odkupieniu przez Boga Syna, będące wypełnieniem ich dzieła. 
Na czym polega modlitwa w Duchu? Czy mógłbyś nauczyć mnie “modlić się w Duchu”? Czym różni się modlitwa w Duchu od takiej, która jest poza Duchem?
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.