Dlaczego powinniśmy kochać naszych nieprzyjaciół

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.

Ewangelia Łukasza 6,27

Istnieją dwa główne powody, dlaczego chrześcijanie powinni kochać swoich nieprzyjaciół i dobrze im czynić.

Jednym z nich jest to, że ukazujemy w ten sposób coś o Bogu. Bóg jest miłosierny.

  • “Słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Ewangelia Mateusza 5,45).
  • “Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych” (Psalm 103,10).
  • “Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Efezjan 4,32).

Tak więc, kiedy chrześcijanie żyją w ten sposób, dzięki Bożej mocy pokazujemy coś o tym, jaki jest Bóg.

Drugim powodem jest to, że serce chrześcijanina jest zadowolone w Bogu i nie jest kierowane chęcią zemsty, wywyższania się, pieniędzy czy ziemskiego bezpieczeństwa.

Bóg stał się naszym wszystko-zaspokajającym skarbem, dlatego nie patrzymy na naszych przeciwników z perspektywy poczucia własnej potrzeby i niepewności, lecz z perspektywy naszego wypełnienia chwałą Boga, która daje zaspokojenie.

Hebrajczyków 10,34 mówi: „Przyjęliście z radością grabież waszego mienia [to znaczy, nie mściliście się na swoich przeciwnikach], wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą”. Tym, co odbiera naszą chęć zemsty, jest nasza głęboka pewność, że ten świat nie jest naszym domem, i że Bóg jest naszą całkowicie pewną i wszechzaspokajającą nagrodą. Wiemy, że mamy „majętność lepszą i trwałą”.

Więc w obu tych powodach, aby kochać naszych nieprzyjaciół, widzimy przede wszystkim to: Bóg okazuje się tym, kim naprawdę jest jako miłosierny i dający wszelkie zaspokojenie Bóg.

Siłą do bycia miłosiernym jest to, że zostaliśmy usatysfakcjonowani miłosierdziem Boga względem nas. A ostatecznym powodem do bycia miłosiernym jest uwielbienie Boga, to znaczy pomoc innym w uwielbianiu Go za Jego miłosierdzie. Chcemy pokazać, że Bóg jest wspaniały. Chcemy, aby nasza miłość, dzięki Bożemu miłosierdziu, uczyniła Boga wielkim w oczach człowieka. 

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.