Czym jest miłość do pieniędzy?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy.

1 List do Tymoteusza 6,10

Co miał na myśli Paweł, gdy to napisał? Nie mogło mu chodzić o to, że za każdym razem kiedy grzeszysz, myślisz o pieniądzach. Często zdarza się nam grzeszyć nie myśląc o pieniądzach.

Oto moja sugestia: Paweł miał na myśli to, że wszelkie zło na świecie pochodzi z pewnego rodzaju serca, a mianowicie z serca, które kocha pieniądze.

Co więc znaczy kochać pieniądze? Nie chodzi o podziwianie zielonego papieru, miedzianych monet czy srebrnych sykli. Aby poznać, co oznacza miłowanie pieniędzy, musisz zapytać, czym są pieniądze? Odpowiedziałbym na to pytanie w następujacy sposób: Pieniądze to po prostu symbol, który oznacza zasoby ludzkie. Pieniądze oznaczają to, co możesz dostać od człowieka – od innych ludzi – a nie od Boga.

Bóg używa waluty łaski, a nie pieniędzy: „wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie!” (Izajasza 55,1). Pieniądze są walutą zasobów ludzkich. Tak więc, serce, które kocha pieniądze – jest sercem, które pokłada swoje nadzieje, dąży do przyjemności i ufa w to, co mogą mu zaoferować zasoby ludzkie.

A więc, miłość do pieniędzy jest w praktyce tym samym, co wiara w pieniądze – zaufanie, przeświadczenie, przekonanie, że pieniądze zaspokoją twoje potrzeby i uczynią cię szczęśliwym.

Miłość do pieniędzy jest alternatywą dla wiary w przyszłą Bożą łaskę. Jest to wiara w przyszłe ludzkie zasoby – takie, które można uzyskać lub zapewnić sobie za pomocą pieniędzy. Dlatego miłość do pieniędzy, czyli ufność w pieniądze, leży u podstaw niewiary w Boże obietnice. Jezus powiedział w Ewangelia Mateusza 6,24: „Nikt nie może dwom panom służyć (…). Nie możecie Bogu służyć i mamonie”.

Nie możesz jednocześnie ufać Bogu i pieniądzom. Wiara w jedno – to niewiara w drugie. Serce, które kocha pieniądze – które uzależnia swoje szczęście od pieniędzy – nie polega na tym wszystkim, czym Bóg jest dla nas w Jezusie, jako temu, który daje zaspokojenie dla naszych dusz.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.