Czym jest ewangelizacja?

Ewangelizacja to głoszenie innym Dobrej Nowiny o tym, czego dokonał Jezus Chrystus, aby zbawić grzeszników. Aby to zrobić, należy powiedzieć, że:

  1. Bóg jest święty (1Jan 1:5). On jest stwórcą wszystkiego (1Moj 1:1).
  2. Wszyscy ludzie to grzesznicy, zasługujący na sprawiedliwy, wieczny gniew Boga (Rz 3:10–19, Mk 9:48, Obj 14:11).
  3. Jezus Chrystus, w pełni Bóg i w pełni człowiek, żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu, biorąc na siebie Boży gniew w miejsce wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Następnie powstał z grobu, aby dać swojemu ludowi życie wieczne (J 1:1, 1Tm 2:5, Hbr 7:26, Rz 3:21–26, 2Kor 5:21, 1Kor 15:20–22).
  4. Jedyną drogą do zbawienia od wiecznej kary i do pojednania z Bogiem jest odwrócenie się od grzechu i zaufanie Chrystusowi, który daje zbawienie (Mk 1:15, Dz 20:21).

Ewangelizacja to przekazywanie innym tego prostego przesłania.

Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.