Czym jest dobrze pojmowany wstyd?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć.

Rzymian 6,20-21

Gdy oczy chrześcijanina zostają otwarte na hańbiące Boga zło jego uprzedniego zachowania, chrześcijanin słusznie czuje wstyd. Paweł mówi do kościoła Rzymian: „Gdy bowiem byliście sługami grzechu […] Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie”.

Jest właściwy czas do spojrzenia wstecz i odczuwania ukłucie bólu, że kiedyś żyliśmy w sposób, który był tak ubliżający Bogu. Dla pewności, nie mamy czuć się sparaliżowani rozwodzeniem się nad tym. Lecz wrażliwe chrześcijańskie serce nie może przywodzić na pamięć głupot młodości i nie odczuwając echa wstydu, nawet jeśli złożyliśmy już to wszystko u Pana.

Dobrze pojęty wstyd potrafi być bardzo zdrowy i odkupieńczy. Paweł powiedział do Tesaloniczan: „A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził” (2 Tesaloniczan 3,14). Oznacza to, że wstyd jest właściwym i odkupieńczym krokiem w nawróceniu, nawet w skrusze wierzącego z okresu duchowej oziębłości i grzechu. Wstyd nie jest czymś, czego powinniśmy unikać za wszelką cenę. Jest dla niego miejsce w dobrym Bożym postępowaniu ze swoim ludem.

Możemy wnioskować, że biblijne kryterium dla źle pojmowanego wstydu i dla dobrze pojmowanego wstydu jest radykalnie skupione na Bogu.

Pierwszym biblijnym kryterium jest to: Nie czuj wstydu z powodu czegoś, co wywyższa Boga, bez względu na to, jak słabo, głupio czy źle wygląda to w oczach innych ludzi. Lub inny sposób, aby zastosować to skupione na Bogu kryterium wstydu: Nie czuj wstydu z powodu prawdziwie wstydliwej sytuacji, jeśli nie uczestniczysz w złu.

Kolejne biblijne kryterium wstydu mówi: Odczuwaj wstyd kiedy masz udział w czymkolwiek, co hańbi Boga, bez znaczenia jak silnym, mądrym czy dobrym czyni cię to w oczach innych ludzi. Powodem, dla którego powinniśmy czuć wstyd, jest dezaprobata dla zachowania, które hańbi Boga. Powodem, dla którego nie powinniśmy czuć wstydu, jest zachowanie, które czci Boga, nawet jeśli ludzie próbują cię za to zawstydzić.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.