Cudowny koniec historii

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

[Bóg] wam, uciskanym, [da] odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli.

2 List do Tesaloniczan 1,7-10

Paweł mówi, że gdy Jezus powróci na ziemię – co obiecał, że zrobi – to ci którzy nie uwierzyli ewangelii: „poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego”. Jest to straszna perspektywa, która powinna przerazić wszystkich niewierzących słyszących tę prawdę.

I jakże powinna ta prawda otrzeźwić nas, którzy wierzymy i napełnić nas powagą wobec zagrożenia na tym świecie. Jakże powinno to wzmóc w naszych sercach współczucie do tych, którzy nie wierzą lub nawet nie znają ewangelii.

Ale aby podeprzeć nas we wszystkich naszych utrapieniach, Paweł daje nam tutaj dwa cudowne słowa zachęty i nadziei: „[Bóg] wam, uciskanym, [da] odpocznienie”. Jeśli doświadczymy straszliwego nasilenia utrapienia blisko kresu historii, słowo Boże mówi: Trzymajcie się mocno –  odpocznienie jest w drodze. Wasze utrapienia nie będą miały ostatniego słowa. A wasi pozornie potężni przeciwnicy będą żałować dnia, w którym dotknęli lud Pana.

Ale potem nadchodzi najlepsze słowo zachęty i nadziei. Nie tylko otrzymamy odpocznienie, gdy nadejdzie Pan, ale otrzymamy najwspanialsze doświadczenie, dla którego w pierwszej kolejności zostaliśmy stworzeni. Ujrzymy Jego chwałę i będziemy się nią zachwycać w taki sposób, że On będzie uwielbiony w nas, aby widział to cały świat.

Werset 10: „Przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli”. Zostaliśmy stworzeni do zachwytu. Nikt i nic nie jest bardziej cudo  cudu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.