Co sprawia Jezusowi radość?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

W owej godzinie rozradował się [Jezus] w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Ewangelia Łukasza 10,21

Ten werset jest jednym z zaledwie dwóch miejsc w Ewangeliach, gdzie mowa jest o tym, że Jezus się rozradował. Siedemdziesięciu uczniów właśnie powróciło z podróży kaznodziejskich i poinformowało Jezusa o swoich sukcesach.

Zauważ, że radują się tu wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej: Jezus się raduje, ale jest powiedziane, że raduje się w Duchu Świętym. Rozumiem to w ten sposób, że Duch Święty napełnia Go i pobudza do radości. Następnie, na końcu wersetu, opisana jest radość Boga Ojca. Jeden z przekładów oddaje to następująco: „Tak, Ojcze, bo to właśnie upodobało Ci się uczynić” – co uczyniłeś to z radością!

Co takiego w tym miejscu raduje całą Trójcę Świętą? Jest to darmowa, wybierająca miłość Boga, aby ukryć rzeczy przed elitą intelektualną i objawić je niemowlętom. „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

A co takiego Ojciec zakrywa przed niektórymi, a objawia innym? Odpowiedź  znajduje się w Ewangelii Łukasza 10,22: „(…) nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec”. Zatem tym, co Bóg Ojciec musi objawić, jest prawdziwa duchowa tożsamość Syna.

Gdy siedemdziesięciu uczniów powraca ze swojej misji ewangelizacyjnej i zdaje relację Jezusowi, On i Duch Święty radują się, że Bóg Ojciec wybrał, według swego upodobania – swej własnej radości –  aby objawić Syna prostaczkom i zakryć Go przed mądrymi.

Nie chodzi tutaj o to, że Bóg wybiera tylko pewne grupy ludzi. Chodzi o to, że Bóg ma wolność w swoim wyborze, aby wybrać najmniej prawdopodobnych kandydatów do swojej łaski.

Bóg sprzeciwia się temu, co ludzkie zasługi mogą dyktować. On ukrywa się przed samowystarczalnymi mędrcami, a objawia się najbardziej bezradnym i niedoskonałym.

Kiedy Jezus widzi swego Ojca, który darmo objawia się i zbawia ludzi, których jedyną nadzieją jest darmowa łaska, to raduje się w Duchu Świętym i cieszy się wyborem Ojca.

Tak więc, gdy to widzimy – mianowicie, gdy wiemy, że jesteśmy pośród Jego wybranych dzieci – to my również przyłączamy się do tej radości.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.