Co oznacza dla nas zmartwychwstanie?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

List do Rzymian 10,9

o to znaczy „uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych”? Szatan wierzy, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Widział, gdy to się stało. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się, co zmartwychwstanie oznacza dla Bożego ludu.

Znaczeniem zmartwychwstania jest to, że Bóg jest za nami. Chce się z nami zjednoczyć. Chce przezwyciężyć wszelkie nasze poczucie porzucenia i odtrącenia.

Zmartwychwstanie Jezusa jest Bożą deklaracją wobec Izraela i wobec świata, że sami nie jesteśmy w stanie wypracować sobie drogi do chwały, ale że On zamierza dokonać niemożliwego, aby nas tam zaprowadzić.

Zmartwychwstanie jest obietnicą Boga, że wszyscy, którzy ufają Jezusowi, będą obdarowani Bożą mocą, która poprowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości i przez dolinę śmierci.

Dlatego głęboka w sercu wiara, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to coś znacznie więcej niż zwykła akceptacja faktu. Oznacza to pewność, że Bóg jest za tobą, że zjednoczył się z tobą, że przemienia twoje życie i że zbawi cię ku wiecznej radości.

Wiara w zmartwychwstanie oznacza ufność we wszystkie obietnice życia, nadziei i sprawiedliwości, które zmartwychwstanie gwarantuje.

Oznacza bycie tak pewnym Bożej mocy i miłości, że żaden strach utraty ziemskich dóbr, ani pożądanie ziemskiego zysku, nie skusi nas do nieposłuszeństwa Jego woli.

Taka jest różnica pomiędzy szatanem a świętymi. Niech Bóg dokona obrzezania naszego serca, abyśmy Go miłowali (Księga Powtórzonego Prawa 30,6) i odpoczęli w zmartwychwstaniu Jego Syna.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.