Celem jest chwała

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

List do Rzymian 5,2

Oglądanie chwały Bożej jest naszą ostateczną nadzieją. „Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rzymian 5,2). Bóg stawi was „nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 1:24).

On „uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale” (Rzymian 9,23). On „was powołuje do swego Królestwa i chwały” (1 Tesaloniczan 2,12). „Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tytusa 2,13).

Jezus, w całej swej osobie i dziele, jest wcieleniem i ostatecznym objawieniem chwały Boga. „On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty” (Hebrajczyków 1,3). „Ojcze! Chcę, aby ci, (…) byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją”- tak Jezus modli się w Ewangelii Jana 17,24.

„Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić” (1 Piotra 5,1). „Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rzymian 8,21).

„Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej” (1 Koryntian 2,7). „Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały” (2 Koryntian 4,17). Tych „których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą” (Rzymian 8,30).

Oglądanie i udział w Bożej chwale jest naszą ostateczną nadzieją dzięki ewangelii Chrystusa.

Taka nadzieja, którą naprawdę się poznało i uznało jako skarb, ma ogromny i decydujący wpływ na nasze obecne wartości, wybory i postępowanie.

Poznaj Bożą chwałę. Ucz się o Bożej chwale i chwale Chrystusa. Ucz się o chwale świata, która objawia chwałę Boga, oraz o chwale ewangelii, która objawia chwałę Chrystusa.

Ceń sobie Bożą chwałę we wszystkim i ponad wszystko.

Badaj swoją duszę. Poznaj chwałę, którą jesteś zwodzony, i poznaj, dlaczego cenisz tę chwałę, która nie jest chwałą Bożą.

Badaj swoją duszę, aby wiedzieć, jak sprawić, aby chwała tego świata upadła niczym pogański bożek Dagon z 1 Księgi Samuela 5,4. Niech wszelka chwała, która odciąga cię od chwały Bożej, roztrzaska się na marne kawałki na podłodze świątyń świata. Ceń sobie chwałę Boga ponad wszystko na tym świecie.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.