Boża łaska w duchowych darach

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 

1 List Piotra 4,10

Kiedy korzystamy z naszych duchowych darów, zarządzamy łaską – nie wczorajszą łaską, lecz dzisiejszą, napływającą w każdej chwili potrzeby. A ta przyszła łaska jest „rozliczną łaską”. Objawia się często i w różnoraki sposób. Jest to jednym z powodów, dlaczego duchowe dary w ciele Chrystusa są tak różnorodne. Pryzmat Bożych darów w twoim życiu załamie odcienie Bożej chwały, które nigdy nie przeszłyby przez mój pryzmat.

Istnieje tak wiele przyszłych łask, jak wiele jest potrzeb w Ciele Chrystusa – a nawet więcej. Celem duchowych darów jest otrzymywanie i rozdzielanie przyszłej Bożej łaski do tych potrzeb.

Ale ktoś może zapytać: „Dlaczego uważasz, że słowa Piotra odnoszą się do przyszłej łaski? Czy szafarz nie zarządza domostwem, które już znajduje się pod jego pieczą?”.

Głównym powodem, dla którego uważam, że Piotr odnosi się do przyszłej łaski, jest to, że następny werset ilustruje, w jaki sposób to działa – a jest to odniesienie do ciągłego zaopatrywania w przyszłą łaskę. Mówi on: „Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 4,11). Użyte słowo to: „udziela”, a nie „udzielił”. Służąc, służ w mocy ciągłego zaopatrywania w Bożą łaskę, aby wykonywać dzieło, które masz do wykonania.

Kiedy jutro będziesz korzystał ze swojego duchowego daru, aby komuś służyć, będziesz służył „z mocą, której udziela Bóg” – a zaopatrzenie w tę moc nadejdzie jutro, nie dzisiaj. „Ile twoich dni, taka będzie twoja siła” (Księga Powtórzonego Prawa 33,25).

Bóg bez przerwy udziela „mocy”, w której usługujemy – dzień za dniem, chwila za chwilą. Czyni to, ponieważ wieczny, niewyczerpany dawca mocy otrzymuje chwałę. „Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa”.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.