Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”.

2 Księga Samuela 12,13-14

Jest to oburzające. Uriasz nie żyje. Batszeba została zgwałcona. Dziecko umrze. A Natan mówi: „Pan odpuścił twój grzech”.

Tak po prostu? Dawid popełnił cudzołóstwo. Zlecił morderstwo. Skłamał. „Wzgardził słowem Pana” (2 Księga Samuela 12,9). Zbezcześcił Boga. A Pan po prostu „odpuścił [jego] grzech”?!

Jakiego rodzaju sprawiedliwym Sędzią jest Bóg? Nie można po prostu zignorować gwałtu, morderstwa i kłamstwa. Sprawiedliwi sędziowie tak nie robią.

Jest to jednym z największych problemów teologicznych Pawła – bardzo odmiennym od tych, z którymi ludzie zmagają się dzisiaj: jak Bóg może przebaczyć grzech i nadal być sprawiedliwym? Oto co powiedział Paweł w Rzymian 3,25-26:

Bóg ustanowił [Chrystusa] jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

Innymi słowy, oburzenie, które odczuwamy, gdy Bóg wydaje się ignorować grzech Dawida, byłoby dobrym oburzeniem, gdyby Bóg po prostu zamiatał grzech Dawida pod dywan. On tak nie robi.

Od czasów Dawida, poprzez wieki, aż do śmierci swego Syna, Bóg widzi Jezusa Chrystusa, który umrze w miejsce Dawida, tak, że wiara Dawida w Boże miłosierdzie i Boże przyszłe odkupieńcze dzieło, pojednuje Dawida z Chrystusem. I we wszechwiedzącym umyśle Boga, grzechy Dawida są policzone jako grzechy Chrystusa, i sprawiedliwość Chrystusa jest policzona jako sprawiedliwość Dawida. Bóg sprawiedliwie przechodzi obok grzechu Dawida przez wzgląd na Chrystusa.

Śmierć Syna Bożego jest wystarczająco oburzająca, a Boża chwała, którą ta śmierć podtrzymuje, jest wystarczająco wielka, tak że Bóg jest oczyszczony z zarzutu przejścia obok grzechu cudzołóstwa, morderstwa i kłamstwa Dawida. I naszego.

Tak więc Bóg zachowuje swą doskonałą prawość i sprawiedliwość, a jednocześnie okazuje miłosierdzie tym, którzy uwierzyli w Jezusa, niezależnie od tego, jak liczne i jak potworne są ich grzechy. To jest niewyobrażalnie dobra nowina.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.