10 rezultatów zmartwychwstania

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.

1 Koryntian 15,17

Oto dziesięć zdumiewających rezultatów, które zawdzięczamy zmartwychwstaniu Jezusa:

1) Zbawca, który nigdy nie może umrzeć ponownie. „Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera” (Rzymian 6,9).

2) Nawrócenie. „Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się” (Dzieje Apostolskie 5,30-31).

3) Nowe narodziny. „Według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1,3).

4) Przebaczenie grzechu. „Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach” (1 Koryntian 15,17).

5) Duch Święty. „Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy; wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie” (Dzieje Apostolskie 2,32-33).

6) Żadnego potępienia dla wybranych. „Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzymian 8,34).

7) Osobista wspólnota i ochrona Jezusa. „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ewangelia Mateusza 28,20).

8) Dowód nadchodzącego sądu. „[Bóg] wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych” (Dzieje Apostolskie 17,31).

9) Zbawienie przed przyszłym gniewem Bożym. „Oczek[ujemy] Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym” (1 Tesaloniczan 1,10; Rzymian 5,9).10) Nasze własne zmartwychwstanie. „Wie[my], że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi” (2 Koryntian 4,14; Rzymian 6,4; 8,11; 1 Koryntian 6,14; 15,20).

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.