Żyjemy z wiary

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

List do Galacjan 2,20

Wiara doskonale pasuje do przyszłej łaski Bożej. Odpowiada ona wolności i zupełnej wystarczalności łaski. Zwraca też uwagę na chwalebną wiarygodność Bożą.

Jednym z ważnych następstw tego wniosku jest to, że wiara – która usprawiedliwia i wiara – która uświęca, nie są dwoma różnymi rodzajami wiary. „Uświęcać” oznacza po prostu „uczynić świętym” lub „przemieniać na podobieństwo Chrystusa”. Wszystko to dzieje się dzięki łasce.

Dlatego musi się to dokonywać również przez wiarę. Wiara bowiem jest dziełem duszy, która łączy się z łaską i otrzymuje ją, oraz przekazuje ją jako moc posłuszeństwa, a także chroni łaskę przed unieważnieniem jej przez ludzkie chlubienie się.

Paweł jasno pokazuje związek pomiędzy wiarą i uświęceniem w Liście do Galacjan 2,20 („życiem w wierze”). Uświęcenie następuje przez Ducha Świętego i przez wiarę. Jest to inny sposób powiedzenia, że jest ono z łaski i przez wiarę. Duch Święty jest „Duchem łaski” (Hebrajczyków 10,29). Bóg czyni nas świętymi przez Ducha Świętego, który działa przez wiarę w ewangelię.

Prostym powodem dlaczego wiara, która usprawiedliwia jest również wiarą, która uświęca, jest to, że i usprawiedliwienie, i uświęcenie są dziełem suwerennej łaski. A to właśnie wiara odpowiada łasce. Usprawiedliwienie i uświęcenie nie są dziełami tego samego rodzaju (usprawiedliwienie jest przypisaniem sprawiedliwości; uświęcenie jest przekazaniem sprawiedliwości), ale oba są dziełami łaski. Uświęcenie i usprawiedliwienie są „łaskę za łaską” (Ewangelia Jana 1,16).

Ludzkim następstwem darmowej łaski Bożej jest wiara. Jeśli zarówno  usprawiedliwienie, jak i uświęcenie są dziełami łaski, to jest rzeczą naturalną, że będą  dokonywały się przez wiarę.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.