Schody do nieba

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

J 1,51

Tak, dla naszej wiary ten obraz nawet dzisiaj jest wyraźny. Widzimy otwarte niebo. Pan Jezus otworzył to Królestwo dla wszystkich wierzących. Wpatrujemy się w miejsce tajemnicy i chwały, gdyż On nam je objawił. Wejdziemy tam wkrótce, ponieważ On jest drogą.

Teraz widzimy wyjaśnienie znaczenia drabiny Jakuba. Pomiędzy niebem a ziemią następuje święta wymiana: modlitwa wstępuje w górę, a odpowiedzi schodzą w dół poprzez Pana Jezusa, Pośrednika. Możemy dostrzec tę drabinę, kiedy widzimy naszego Pana. W Nim świetlane schody prowadzą teraz wyraźnie do tronu Najwyższego. Korzystajmy z nich i posyłajmy w górę posłańców z naszymi modlitwami. My sami powinniśmy być jak aniołowie – wstępujmy w modlitwach wstawienniczych do nieba, gdzie otrzymujemy błogosławieństwa przymierza, a potem schodźmy w dół, aby te dary rozdawać ludziom.

Ta wspaniała wizja, którą Jakub zobaczył we śnie, zmieni się w jasną rzeczywistość. W tym dniu, w każdej godzinie będziemy wchodzili i schodzili po drabinie, wspinając się w łączności i schodząc do pracy, by ratować bliźnich. To Twoja obietnica, Panie Jezu – pozwól nam zobaczyć jej wypełnienie.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.