Gdy Bóg zostaje w 100% za nami

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.

Efezjan 2,3

Cały Boży gniew, całe potępienie, na które zasługujemy, zostało wylane na Jezusa. Wszelkie Boże wymagania doskonałej sprawiedliwości zostały wypełnione przez Chrystusa. W momencie, gdy zauważamy (przez łaskę!) ten Skarb, i przyjmiemy Go w ten sposób, Jego śmierć liczy się jako nasza śmierć, Jego potępienie jako nasze potępienie i Jego sprawiedliwość jako nasza sprawiedliwość. I w tej chwili Bóg zostaje w 100% nieodwołalnie za nami na zawsze.

Pytaniem, które pozostawia to bez odpowiedzi, jest: „Czy Biblia nie naucza, że w wieczności Bóg umieścił na nas swoją przychylność w wybraniu”?

Innymi słowy, rozważni ludzie pytają: „Czy Bóg został w 100% za nami dopiero w momencie wiary i zjednoczenia z Chrystusem i usprawiedliwienia? Czy nie został On w 100% za nami w dziele wybrania przed założeniem świata”? W Efezjan 1,4-5 Paweł mówi: „W [Jezusie] bowiem wybrał nas [Bóg] przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa”.

Czy w takim razie Bóg nie jest od wieczności w 100% za wybranymi? Odpowiedź zależy od znaczenia „100%”.

Terminem „100%” staram się określać prawdę biblijną znajdującą się w kilku fragmentach Pisma. Na przykład, w Efezjan 2,3, Paweł mówi, że chrześcijanie byli „dziećmi gniewu”, zanim zostali ożywieni w Chrystusie Jezusie: „Wśród [synów opornych] i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni”.

Paweł mówi, że, przed naszym nowym narodzeniem – zanim zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem – ciążył na nas gniew Boży. Gniew ciążył na wybranych. Zmieniło się to, gdy Bóg ożywił nas w Chrystusie Jezusie i obudził nas, abyśmy widzieli prawdę i piękno Chrystusa tak, że Go przyjęliśmy jako tego, który za nas umarł i jako tego, którego sprawiedliwość liczy się jako nasza z powodu naszego zjednoczenia z Jezusem. Zanim się to nam stało, ciążył na nas gniew Boży. Potem, przez wiarę w Chrystusa i zjednoczenie z Nim, cały Boży gniew został usunięty i stał się On wtedy, w tym sensie, 100% za nami.

Dlatego, raduj się w tej prawdzie, że Bóg cię podtrzyma. Doprowadzi cię On do końca, bo w Chrystusie jest On w 100% za tobą. I dlatego dotrwanie do końca nie czyni Boga w 100% za tobą. Jest to skutkiem faktu, że On jest już w 100% za tobą.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.