Co oznacza “być w Chrystusie Jezusie”?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

[Bóg] nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

2 Tymoteusza 1,9

Być „w Chrystusie Jezusie” jest niesamowitą rzeczywistością. Być zjednoczonym z Chrystusem zapiera dech w piersiach. Być w jedności z Chrystusem.

Jeżeli jesteś „w Chrystusie”, posłuchaj, co to dla ciebie znaczy:

  1. W Jezusie Chrystusie otrzymałeś łaskę zanim świat został stworzony. 2 Tymoteusza 1,9: „łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.”.
  2. W Chrystusie Jezusie zostałeś wybrany przez Boga przed stworzeniem. Efezjan 1,4: „W [Chrystusie] bowiem wybrał nas [Bóg] przed założeniem świata”.
  3. W Chrystusie Jezusie zostałeś umiłowany przez Boga nierozerwalną miłością. Rzymian 8,38-39: „Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.  
  4. W Chrystusie Jezusie zostałeś odkupiony i przebaczono ci wszystkie twoje grzechy. Efezjan 1,7: „W [Chrystusie] mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów”.
  5. W Chrystusie Jezusie jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem i sprawiedliwość Boża w Chrystusie jest ci przypisana. 2 Koryntian 5,21: „[Bóg], który nie znał grzechu, za nas [Chrystusa] grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”.
  6. W Chrystusie Jezusie stałeś się nowym stworzeniem i synem Boga. 2 Koryntian 5,17: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Galacjan 3,26: „Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Modlę się, abyś nigdy nie zmęczył się odkrywaniem i radowaniem się niewyczerpanym przywilejem bycia „w Chrystusie Jezusie”.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.