Całkowite bezpieczeństwo

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Do Beniamina powiedział: Umiłowany przez Pana, bezpiecznie u Niego zamieszka, u Niego, który zawsze będzie go bronił, odpocznie w Jego ramionach.

5 M 33,12

Tak, nie ma większego bezpieczeństwa niż to, którego źródłem jest mieszkanie blisko Boga. Dla swoich najbardziej ukochanych dzieci Pan nie mógłby znaleźć pewniejszego i bezpieczniejszego miejsca. Panie, pozwól mi zawsze pozostawać w Twoim cieniu, blisko Twojego zranionego boku. Chciałbym coraz bardziej zbliżać się do Ciebie, mój Panie, a kiedy już raz znajdę się szczególnie blisko, chciałbym pozostać tam na zawsze. Jakie wspaniałe schronienie daje Pan swoim wybranym! Nie jest nim dach ani schron przeciwlotniczy, ani nawet skrzydło anioła, ale sam Jahwe. Nic nie może nam się stać, kiedy jesteśmy tak chronieni. Pan zagwarantuje nam to schronienie na cały dzień, jakkolwiek długi by nie był. Panie, pozwól mi dziś świadomie trwać pod tym baldachimem miłości, pod namiotem suwerennej mocy.

Co oznaczają ostatnie słowa tego wersetu? Czy to, że Pan w swojej świątyni chciałby zamieszkać pomiędzy górami Beniamina? Czy to, że Pan będzie tam, gdzie powinno się znaleźć brzemię Beniamina? Czy też to, że my jesteśmy noszeni na ramionach Wiecznego? W każdym przypadku Pan jest wsparciem i siłą dla swoich świętych. Panie, pozwól mi się zawsze cieszyć Twoją pomocą, a wtedy moje ramiona będą dla mnie wystarczające.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.