Trzy przykłady tego, jak wiara wypełnia dobre zamierzenia

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary.

2 List do Tesaloniczan 1,11

Kiedy Paweł mówi, że Bóg w swojej mocy doprowadza do końca nasze dobre zamierzenia przez wiarę (nazywa nasze czyny „dziełami wiary”), chodzi mu o to, że pokonujemy grzech i czynimy sprawiedliwość przez wiarę, to znaczy, radujemy się wszystkim tym, czym Bóg obiecuje być dla nas w Chrystusie w przeciągu następnych pięciu minut, pięciu miesięcy, pięciu dekad i w wieczności.

Oto trzy przykłady tego, jak może to wyglądać w twoim życiu:

  1. Jeśli nastawisz swoje serce, aby dawać ofiarnie i hojnie, Boża moc, aby wypełnić to postanowienie, przyjdzie do ciebie, gdy ufasz Jego przyszłej łasce zawartej w obietnicy: „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4,19). I obietnicy: „Kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 Koryntian 9,6). I obietnicy: „Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Koryntian 9,8).
  2. Jeśli nastawisz swoje serce, aby wyrzec się pornografii, Boża moc, aby wypełnić to postanowienie, przyjdzie do ciebie, gdy ufasz Jego przyszłej łasce zawartej w obietnicy: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ewangelia Mateusza 5,8). „Będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła” (Ewangelia Mateusza 5,29). O wiele pożyteczniej. Cudownie pożyteczniej. Całkowicie zaspokajająco pożyteczniej.
  3. I jeśli nastawisz swoje serce, aby mówić o Chrystusie, gdy nadarzy się okazja, Boża moc, aby wypełnić to postanowienie, przyjdzie do ciebie, gdy ufasz Jego przyszłej łasce zawartej w obietnicy: „Nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić” (Ewangelia Mateusza 10,19).

Niech Bóg powiększa naszą codzienną wiarę w drogocenne obietnice Boga – obietnice Jego niewyczerpanej, okupionej krwią, wywyższającej Chrystusa przyszłej łaski.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.