Rozkaz, który tworzy

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Efezjan 5,14

Gdy Jezus rozkazał Łazarzowi, by wstał z martwych, w jaki sposób spełnił on ten rozkaz? Jana 11,43 mówi: „Zawołał [Jezus] donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!”. To był rozkaz dany martwemu człowiekowi. Następny werset mówi: „I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami” (Jana 11,44).

W jaki sposób Łazarz to zrobił? Jak martwy człowiek spełnia rozkaz powrotu do życia? Odpowiedzią wydaje się być to, że rozkaz niesie moc tworzenia nowego życia. Posłuszeństwo nakazowi oznacza robienie tego, co robią żywi ludzie.

To jest niezwykle istotne. Rozkaz Boży: „Powstań z martwych!” niesie w sobie moc, której potrzebujemy, by go spełnić. Nie spełniamy go przez tworzenie tego życia. Spełniamy go przez robienie tego, co robią żywi ludzie – Łazarz wyszedł. Powstał. Wyszedł do Jezusa. Wezwanie Boże tworzy życie. My odpowiadamy w mocy tego, co to wezwanie tworzy.

W Efezjan 5,14 Paweł mówi: „Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. W jaki sposób spełnić rozkaz, by się obudzić ze snu? Jeśli w twoim domu ulatnia się trujący tlenek węgla i ktoś woła: „Obudź się! Ratuj się! Wyjdź!”, nie stosujesz się do tego poprzez budzenie siebie samego. Sam głośny, silny rozkaz cię budzi. Stosujesz się przez robienie tego, co robią ludzie przebudzeni w obliczu niebezpieczeństwa. Wstajesz i opuszczasz dom. Wezwanie tworzy przebudzenie.Odpowiadasz w mocy tego, co stworzyło to wezwanie – bycia obudzonym.

Wierzę, że to jest wytłumaczeniem, dlaczego Biblia podaje paradoksalne kwestie dotyczące nowego narodzenia; mianowicie, że musimy zdobyć sobie nowe serce, ale że to Bóg tworzy nowe serce. Na przykład:

Księga Powtórzonego Prawa 10,16: „Obrzeżcie więc nieobrzezkę waszego serca”.

Księga Powtórzonego Prawa 30,6: „I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce”.

Ezechiela 18,31: „Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha!”.

Ezechiela 36,26: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza”.

Jana 3,7: „Musicie się na nowo narodzić”.

1 Piotra 1,3: „[Bóg] odrodził nas”.

Sposobem, by spełnić rozkaz, by się narodzić, jest doświadczenie najpierw boskiego daru życia i oddechu, a potem robienie tego, co robią żywi, oddychający ludzie: wołanie do Boga w wierze, wdzięczności i miłości. Gdy rozkaz Boży przychodzi w tworzącej, przekształcającej mocy Ducha Świętego, daje On życie. A my wierzymy, radujemy się i jesteśmy posłuszni.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.