Przeciwnicy i wiara dane od Boga

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej (…) i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom (…) gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć.

List do Filipian 1:27-29

Paweł powiedział Filipianom, że życie godne ewangelii Chrystusowej oznacza brak strachu przed wrogami. Następnie podał im logikę braku strachu.

Logika jest taka: Bóg obdarzył cię dwoma darami – nie tylko jednym: wiarą i cierpieniem. O tym właśnie mówi werset 29: „Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć”. Darowane wam, by wierzyć i darowane wam, by cierpieć.

W tym kontekście oznacza to, że zarówno twoja wiara w obliczu cierpienia, jak i twoje cierpienie są darami Boga. Gdy Paweł mówił: „nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom”, miał na myśli dwa powody, dla których nie muszą się bać:

  1. Jednym powodem jest to, że przeciwnicy są w ręku Boga. Ich opozycja jest darem od Boga. On tym zarządza. To jest pierwsza kwestia wersetu 29.
  2. A drugim powodem, aby się nie obawiać jest to, że twoja nieustraszoność, to znaczy twoja wiara, również jest w ręku Boga. Również ona jest darem. To jest drugą kwestią wersetu 29.

Tak więc logiką braku lęku w obliczu przeciwności losu jest dwojaka prawda, że zarówno twoje przeciwności, jak i twoja wiara w obliczu przeciwności są darami Boga.

Dlaczego nazywa to życiem „godnym ewangelii Chrystusowej”? Ponieważ ewangelia jest dobrą nowiną, że Chrystusowa krew przymierza niezawodnie zapewniła dla całego Jego ludu suwerenne działanie Boga, że On da nam wiarę i sprawuje władzę nad naszymi nieprzyjaciółmi – zawsze dla naszego wiecznego dobra. To ewangelia nam zagwarantowała. Dlatego życie w taki sposób ukazuje moc i dobroć ewangelii.

Dlatego nie bój się. Twoi przeciwnicy nie są w stanie uczynić nic więcej, niż przyzwoli na to Bóg. I udzieli On wszelkiej wiary, której potrzebujesz. Te obietnice są nabyte krwią i zapieczętowane. To są  obietnice ewangelii.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.