Pięć sposobów na to, jak cierpienie pomaga

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa.

Psalm 119,67

Ten werset pokazuje, że Bóg zsyła cierpienie, by pomóc nam uczyć się Jego słowa. Jak to działa? Jak cierpienie pomaga nam uczyć się i być posłusznym słowu Boga?

Niezliczona jest liczba odpowiedzi, jak niezliczone są doświadczenia tego wielkiego miłosierdzia. Lecz podaję pięć z nich:

  1. Cierpienie niweluje powierzchowność życia i czyni nas poważniejszymi tak, że nasze nastawienie jest bardziej zgodne z powagą Bożego słowa. I zapamiętaj, że nie ma ani jednej powierzchownej strony w księdze Boga.
  2. Cierpienie wytrąca nam z rąk światowe rekwizyty i zmusza, by bardziej polegać na Bogu, będąc w zgodzie z celem słowa. Gdyż celem słowa jest, abyśmy mieli nadzieję w Bogu i Mu ufali. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” (Rzymian 15,4). „Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga” (Jana 20,31).
  3. Cierpienie zmusza nas do badania Pism z większą desperacją, aby znaleźć pomoc, zamiast traktować je jako marginalne w życiu. „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasza 29,13).
  4. Cierpienie wciąga nas we współudział cierpień Chrystusowych, tak, że mamy z Nim ściślejszą społeczność i z większą łatwością widzimy świat Jego oczami. Wielkim pragnieniem serca Pawła było, „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci” (Filipian 3,10).
  5. Cierpienie uśmierza zwodnicze i rozpraszające pragnienia cielesne, w ten sposób wprowadzając nas w bardziej duchową postawę, i czyni nas otwartymi na duchowe słowo Boga. „Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu” (1 Piotra 4,1). Cierpienie ma wielki efekt zabijania grzechu. A im bardziej jesteśmy czyści, tym przejrzyściej widzimy Boga (Ewangelia Mateusza 5,8).

Niech Duch Święty obdarzy nas łaską, byśmy nie byli oburzeni sposobem Bożego nauczania poprzez ból.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.