Najwyższy priorytet modlitwy

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje.

Ewangelia Mateusza 6,9

W Modlitwie Pańskiej, Jezus uczy nas, że najważniejszym priorytetem w modlitwie jest prośba do naszego Ojca niebieskiego, aby sprawił, by Jego imię było święcone. W nas. W kościele. W świecie. Wszędzie.

Zauważ, że jest to prośba, błaganie. Nie deklaracja lub aklamacja. Nie jest to wyraz uwielbienia, lecz prośba. Przez lata błędnie odczytywałem Modlitwę Pańską, jak gdyby rozpoczynała się uwielbieniem: „Chwalcie Boga, imię Pańskie jest święcone, czczone, poważane!”. Ale to nie jest aklamacja. Jest to błaganie. Jest to prośba do Boga, aby dopilnował, by Jego własne imię było święcone.

Jest to podobne do wersetu z Ewangelii Mateusza 9,38, gdzie Jezus mówi nam, abyśmy modlili się do Pana żniwa, aby wyprawił On robotników na swoje własne żniwo. Nigdy nie przestaje mnie to zadziwiać, że my, robotnicy, powinniśmy być pouczeni, aby prosić właściciela roli, który lepiej zna żniwo, niż my, aby dodał więcej rąk do pracy.

Lecz czy nie znajdujemy tego samego w Modlitwie Pańskiej – Jezus mówi nam, abyśmy prosili Boga, który jest nieskończenie zazdrosny o cześć swego imienia, aby dopilnował, by Jego imię było święcone – co oznacza: poważane, czczone, wysławiane – jako cenne w najwyższym stopniu?

Może nas to zdumiewać, ale tak właśnie jest. I uczy nas to dwóch rzeczy:

  1. Po pierwsze, że modlitwa nie skłania Boga do czynienia tego, na co nie ma On ochoty. Ma On wszelkie intencje, aby Jego imię było święcone. Nic nie jest wyżej na liście Bożych priorytetów. Ale my i tak powinniśmy prosić.
  2. Po drugie, że modlitwa jest Bożym sposobem na dostosowanie naszych priorytetów do Jego priorytetów. Bóg chce, aby konsekwencją naszych modlitw były wspaniałe rezultaty – podczas gdy nasze modlitwy są konsekwencją Jego wspaniałych zamiarów.

Dostosuj swoje serce do Bożej zazdrości o święcenie Jego imienia, a twoje modlitwy będą miały wspaniały skutek. Niech twoja najważniejsza i ostateczna modlitwa dotyczy święcenia Bożego imienia, a wtedy twoja modlitwa podłączy się do mocy Bożej zazdrości o Jego imię.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.