Jak odpłacić Bogu?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje.

Psalm 116:12-14

Samo użycie sformułowania „odpłacić Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył”, sprawia, że się niepokoję. Odpłata tak  łatwo może sugerować, że łaska jest jak kredyt pod zastaw. Jest naprawdę hojna, lecz musisz ją spłacić.

Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich 17,25, że Bogu nie „służy (…) się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko”. Innymi słowy, nie jesteś w stanie dać Bogu czy zrobić dla Boga czegoś, czym On w pierwszej kolejności nie obdarował ciebie lub dla ciebie nie uczynił.

Widzimy to znowu w 1 Koryntian 15,10: „Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”. Zatem żadna nasza praca nigdy nie może być zapłatą dla Boga, ponieważ sama ta praca jest kolejnym darem od Boga. Z każdym uczynkiem, który wykonujemy dla Boga, pogłębiamy dług łaski. 

Tak więc w Psalmie 116 tym, co utrzymuje spełnianie ślubów wolnym od niebezpieczeństwa traktowania tego jako spłaty długu, jest to, że „spłata” nie jest w rzeczywistości zwyczajną zapłatą, lecz kolejnym aktem otrzymywania, który powiększa nieustanną łaskę Boga. Nie powiększa natomiast naszych zasług.

Odpowiedzią psalmisty na jego własne pytanie: „Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa?” jest: „Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana”. Innymi słowy, wzywam Pana, aby napełnił kielich. Odpłacić Panu oznacza ciągłe otrzymywanie od Pana, aby niewyczerpana dobroć Pana była powiększana.

Podnoszenie kielicha zbawienia oznacza wzięcie do ręki dającego zaspokojenie zbawienia Pana, picie go i oczekiwanie na więcej. Wiemy to z powodu następnego zdania: „Wzywać będę imienia Pana”. Będę wołać o więcej pomocy. Czym odpłacę Bogu za łaskawą odpowiedź na moje wołanie? Odpowiedź: Zawołam ponownie. Odpłacę Bogu chwałą i oddam hołd za to, że On nigdy nie jest w potrzebie, lecz zawsze przepełniony jest dobrodziejstwami, gdy ja Go potrzebuję (a potrzebuję Go zawsze).

Następnie psalmista mówi trzecią rzecz: „Spełnię Panu śluby moje”. Ale w jaki sposób będą spełnione? Zostaną spełnione wznoszeniem kielicha zbawienia i wzywaniem Pana. To znaczy, zostaną one spełnione przez wiarę w obietnicę, że więcej łaski – wszechwystarczającej łaski – jest zawsze w drodze.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.