Część 4: Bóg, który ustanawia prawa

Don Carson wyjaśnia Księgę Wyjścia 20, Księgę Kapłańską 16 i Wyjścia 32–34.


Nie można już zakładać, że większość ludzi – a nawet większość chrześcijan – ma podstawowe zrozumienie Biblii. Wielu nie zna różnicy między Starym a Nowym Testamentem. Nawet znane postacie biblijne są często źle rozumiane. Coraz trudniej jest mówić o Jezusie dokładnie i przekonująco, ponieważ słuchacze nie znają odpowiedniego kontekstu, aby zrozumieć Bożą historię odkupienia. D. A. Carson pomaga słuchaczom dowiedzieć się w co wierzą chrześcijanie i dlaczego w to wierzą.

Zobacz również
#8: Dyscyplina | Cechy zdrowego kościoła