Zmiana jest możliwa

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

List do Efezjan 4,24

Chrześcijaństwo oznacza, że zmiana jest możliwa. Głęboka, fundamentalna zmiana. Można stać się serdecznym, gdy kiedyś było się bezlitosnym i nieczułym. Można przestać być osobą zdominowaną przez gorycz i złość. Można stać się osobą zdolną do okazywania miłości, bez względu na środowisko, w jakim się wychowałeś.

Biblia mówi, że to Bóg jest tym, który ma decydujące znaczenie, czyniąc nas tym, kim powinniśmy być. Cudownie bezpośrednio Biblia mówi: „Niech będzie usunięta spośród was… wszelka złość” i bądźcie „serdeczni” (por. Efezjan 4,31-32). Nie mówi: „Jeśli jesteś w stanie …”. Lub: „Jeśli twoi rodzice byli serdeczni…”. Lub: „Jeśli nie byłeś straszliwie wykorzystywany…”. Mówi: „Bądźcie (…) serdeczni”.

Jest to cudownie uwalniające. Uwalnia nas od straszliwego fatalizmu, który mówi, że zmiana jest dla mnie niemożliwa. Uwalnia mnie to od mechanistycznych poglądów, które czynią pochodzenie moim przeznaczeniem.

A Bożym nakazom zawsze towarzyszy uwalniająca, zmieniająca życie prawda. Na przykład:

  • Bóg zaadoptował nas jako swoje dzieci. Mamy nowego Ojca i nową rodzinę. Łamie to fatalistyczne siły naszej „rodziny pochodzenia”. „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Ewangelia Mateusza 23,9).
  • Bóg kocha nas jako swoje dzieci. Jesteśmy „dziećmi umiłowanymi” (Efezjan 5,1). Polecenie, aby naśladować Bożą miłość nie jest zawieszone w powietrzu, ale przychodzi z mocą: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane”. „Kochaj!” jest nakazem, a bycie miłowanym przez Boga – jest mocą.
  • Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Bądźcie serdeczni i przebaczający jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie  (Efezjan 4,32). To, co Bóg uczynił w Chrystusie, jest potężne. Sprawia, że zmiana jest możliwa. Nakaz, aby być serdecznym, ma więcej wspólnego z tym, co Bóg uczynił dla ciebie, niż z tym, co twoja matka lub ojciec uczynili tobie. Nakaz takiego rodzaju oznacza, że możesz się zmienić.
  • Chrystus cię umiłował i samego siebie wydał za ciebie. „Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was” (Efezjan 5,2). Temu nakazowi towarzyszy zmieniająca życie prawda: „Chrystus umiłował was”. W momencie, gdy nadarza się szansa okazania miłości, a jakiś głos mówi: „Nie jesteś osobą zdolną do miłości”, możesz odpowiedzieć: „Miłość Chrystusa do mnie czyni mnie osobą nowego rodzaju. Jego polecenie, aby miłować jest dla mnie tak samo możliwe do wykonania, jak prawdziwa jest Jego obietnica miłości do mnie”.

Nie bądź fatalistą. Bądź chrześcijaninem. Zmiana jest możliwa. Bóg żyje. Chrystus zmartwychwstał. Obietnice są prawdziwe.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.