Zbawienna wiara nie zaspokaja się łatwo

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej.

Hebrajczyków 11,15-16

Wiara widzi obiecaną przyszłość, którą Bóg oferuje i „dąży” do niej. „Oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej”. Zatrzymaj się nad tym przed moment.

Jest wielu ludzi, którzy rozwadniają to, czym jest zbawienna wiara przez czynienie jej zwykłą decyzją bez zmiany tego, czego się pragnie lub szuka. Lecz celem tego tekstu w wielkim rozdziale wiary w Biblii – Hebrajczyków 11 – jest to, że życie i umieranie przez wiarę oznacza posiadanie nowych pragnień i szukanie nowych zaspokojeń.

Werset 14 mówi, że święci z dawnych czasów (którzy są tutaj, w rozdziale 11, chwaleni za swoją wiarę) szukali innego rodzaju ojczyzny, niż ten świat oferuje. A werset 16 mówi, że zdążali do czegoś lepszego niż to, co obecna ziemska egzystencja może zaoferować. „Oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej”.

Byli oni tak pochwyceni przez Boga, że nic poza byciem z Bogiem nie byłoby zaspokajające.

Tak więc, to jest prawdziwa zbawienna wiara: patrzenie z oddali na Boże obietnice i doświadczanie zmian wartości tak, że pragniesz, szukasz i ufasz obietnicom Boga ponad to, co świat ma do zaoferowania. 

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.