Zbawienie Pawła było dla ciebie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. […] dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.

1 Tymoteusza 1,13,14, 16

Nawrócenie Pawła była dla twojego dobra. Czy słyszałeś to? Jeszcze raz: „Dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu”. To jesteśmy my – ty i ja.

Mam nadzieję, że potraktujesz to bardzo osobiście. Bóg myślał o tobie, gdy wybrał Pawła i zbawił go swoją suwerenną łaską w sposób, w jaki to zrobił.

Jeśli wierzysz w Jezusa ku życiu wiecznemu – lub jeśli dopiero uwierzysz w Niego ku życiu wiecznemu – nawrócenie Pawła jest dla twojego dobra. Jego nawrócenie dokonało się w taki sposób po to, abyś ty doświadczył niewiarygodnej cierpliwości Chrystusa.

Pamiętaj, że życie Pawła sprzed nawrócenia było dla Jezusa bardzo długą próbą. „Czemu mnie prześladujesz?”- Jezus zapytał na drodze do Damaszku (Dzieje Apostolskie 9,4). „Twoje życie pełne niewiary i buntu jest prześladowaniem mnie!”. A jednak Paweł mówi nam w Liście do Galatów 1,15, że został obrany przez Boga na apostoła zanim się urodził. To jest niesamowite. Oznacza to, że całe jego życie aż do momentu nawrócenia było jednym wielkim znieważaniem Boga i jednym wielkim odrzuceniem i szyderstwem z Jezusa – który wybrał go na apostoła przed jego narodzeniem.

To dlatego Paweł mówi, że jego nawrócenie jest wspaniałą demonstracją cierpliwości Jezusa. I On oferuje nam to dzisiaj.

To ze względu na nas Jezus zbawił Pawła właśnie wtedy i w taki sposób. Aby „okazał wszelką cierpliwość” nam (1 Tm 1, 16). Abyśmy nie tracili ducha. Abyśmy nie myśleli, że On nie może nas zbawić. Abyśmy nie myśleli, że jest skłonny do gniewu. Abyśmy nie myśleli, że odeszliśmy zbyt daleko. Abyśmy nie myśleli, że najbliższa nam osoba nie może się nawrócić – nagle, niespodziewanie, dzięki suwerennej, przeobfitej łasce Jezusa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.