Zasady powodzenia

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Joz 1,7

Pan będzie z nami na naszej świętej wojnie, ale wymaga od nas, żebyśmy ściśle przestrzegali Jego zasad. Nasze zwycięstwa będą w dużej mierze zależeć od naszego posłuszeństwa Jemu z całego serca, dodając mocy i odwagi naszym aktom wiary. Oddając sprawie tylko połowę serca, nie możemy się spodziewać niczego więcej niż tylko połowicznego błogosławieństwa.

Powinniśmy być posłuszni Panu z troską i rozwagą. Użyte tutaj słowa: „aby ściśle czynić” są pełne znaczenia. Odnoszą się do każdej części Bożej woli – musimy być posłuszni z wszechstronną gotowością.  Nasza zasada postępowania brzmi: „według zakonu”. Nie możemy wybierać i przebierać, ale mamy przyjmować przykazania Pana takimi, jakie są, i każde z nich, co do jednego. A w tym wszystkim musimy iść z dokładnością i stałością. Nasza droga powinna prowadzić prosto naprzód, nie możemy odstępować ani w prawo, ani w lewo. Nie mamy błądzić, będąc bardziej surowymi od zakonu, ani z powodu lekkomyślności zawracać na drogę bardziej niezależną czy wygodniejszą. Wraz z posłuszeństwem przyjdzie duchowa pomyślność. O Panie, pomóż nam zobaczyć, że tak będzie! Nie będziemy testować nadaremno Twojej obietnicy.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.