Wierny i użyteczny

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

Oczy Moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą Prawa, ten Mi służyć będzie.

Ps 101,6

Jeżeli Dawid tak powiedział, możemy być pewni, że Syn Dawida myśli tak samo. Pan Jezus szuka wiernych ludzi – Jego wzrok zwrócony jest na nich, by ich zauważać, zbliżać do siebie, zachęcać i nagradzać. Niech żaden człowiek o wiernym sercu nie czuje się niezauważony – patrzy na niego sam Król.

To królewskie zainteresowanie daje dwa rezultaty. Najpierw czytamy, że wierzący będą mieszkali z Panem. Jezus zabierze ich do swojego domu, wprowadzi do swojego pałacu, uczyni z nich swoich przyjaciół i będzie się cieszył ich towarzystwem. Mamy być wierni Panu, a wtedy On objawi nam siebie. Kiedy za naszą wierność płacimy najwyższą cenę, otrzymamy najlepszą nagrodę. Z im większą zaciekłością ludzie nas odrzucają, z tym większą radością nasz Pan nas przyjmuje.

Następnie czytamy o szczerym człowieku: „Ten Mi służyć będzie”. Pan Jezus użyje dla swojej chwały tych, którzy gardzą nieuczciwym postępowaniem i są wierni Jemu, Jego Słowu i Jego krzyżowi. Ci znajdą się w Jego królewskim orszaku i zostaną szanowanymi sługami Jego majestatu. Wspólnota z Nim i użyteczność są nagrodami za wierność. Panie, uczyń mnie wiernym, żebym mieszkał z Tobą i mógł Ci służyć.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.