Ustanie płacz

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

I otrze wszelką łzę z oczu ich.

Obj 21,4a

Tak, doświadczymy tego, jeśli jesteśmy wierzący. Smutek przeminie, a łzy zostaną otarte. Ten świat jest padołem płaczu, ale on przemija. Nastaną nowe niebo i nowa ziemia – tak mówi pierwszy werset tego rozdziału – dlatego nikt nie będzie tam płakał z powodu upadku w grzech i jego żałosnych konsekwencji. Przeczytaj drugi werset i zwróć uwagę na to, w jaki sposób mówi on o oblubienicy i jej weselu. Uczta weselna Baranka to czas bezgranicznej radości – łzy byłyby tam nie na miejscu. Werset trzeci mówi, że sam Bóg zamieszka pośród ludzi, a wtedy nastanie czas wiecznej przyjemności i z oczu nie popłyną już łzy.

Jak to będzie, kiedy znikną smutek, płacz i ból? Z pewnością będzie cudowniej, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Niechaj zaczerwienione od płaczu oczy przestaną wylewać piekące łzy, gdyż niedługo nie będzie już płaczu. Nikt nie potrafi otrzeć łez tak, jak czyni to Bóg miłości. On przyjdzie, aby to uczynić. „Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” (Ps 30,6b). Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj, gdyż teraz płaczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety!

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.