Troska o ubogich

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Pan pokrzepi go na łożu boleści.

Ps 41,4a

Pamiętaj, że ta obietnica jest dla tych, którzy myślą o potrzebujących. Czy jest więc skierowana i do ciebie? Jeśli tak, przyjmij te słowa!

Zobacz, jak w czasie choroby Bóg ubogich błogosławi tego, kto się o nich troszczy! Jego odwieczne ramiona podtrzymują duszę takiego człowieka, tak jak przyjazne dłonie i miękkie poduszki podtrzymują ciało chorego. Jakże piękny jest ten obraz, pełen delikatności i współczucia. Jak blisko nas w słabościach i chorobach jest nasz Bóg! Czy ktokolwiek słyszał coś podobnego na temat starego pogańskiego boga Jowisza lub bogów hinduskich czy chińskich? To jest język typowy dla Boga Izraela. On jest Tym, który zniża się, by troskliwie pielęgnować i służyć dobrym ludziom. Nawet jeśli jedną ręką uderza, to drugą podtrzymuje. To wielkie błogosławieństwo, kiedy człowiek, mdlejąc, upadnie wprost na pierś Pana i już tam pozostanie! Łaska jest najlepszym lekarstwem; Boża miłość jest najbezpieczniejszym stymulatorem dla słabego pacjenta. Ona sprawia, że nasza dusza staje się silna jak olbrzym, nawet gdy nasze kości prześwitują przez skórę. Nie ma lekarza jak Pan, leku równego Jego obietnicy ani wina dorównującego Jego miłości.

Jeżeli nie wypełniasz swojego obowiązku wobec ubogich, zastanów się, co tracisz i od razu zostań ich przyjacielem i pomocnikiem.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.