To nie potrwa długo | Sobota ze Spurgeonem

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.

Jk 5,8

Ostatni werset Pieśni nad Pieśniami rozpoczyna się słowami: „Pośpiesz się, mój miły” (PnP 8,14a), a w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia czytamy: „Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!” (Obj 22,17a). Na to Niebiański Oblubieniec odpowiada: „Tak, przyjdę wkrótce” (Obj 22,20b). Miłość tęskni za pełnym chwały pojawieniem się Pana i cieszy się z tej wspaniałej obietnicy, że Jego przyjście jest bliskie. To nastraja nasze umysły tak, że myślimy o przyszłości. Z nadzieją wyglądamy przez okno.

To święte okno z kryształu (Iz 54,12a – BG) wpuszcza światło do teraźniejszości i uzdalnia nas do natychmiastowej pracy lub do znoszenia cierpienia. Czy jesteśmy poddawani próbie? Wtedy bliskość naszej przyszłej radości szepce o cierpliwości. Czy martwimy się, nie widząc owoców naszej służby? I znowu ta wspaniała prawda woła do nas: „bądźcie cierpliwi!”. A może nasze rozliczne pokusy sprawiają, że się wahamy? W takim wypadku pewność, że niedługo Pan będzie tutaj, także przemówi do nas słowami z powyższego wersetu: „umocnijcie serca swoje”. Tak więc: „Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana” (1Kor15,58). Wkrótce usłyszycie srebrne trąby, które ogłoszą przyjście waszego Króla. Nie bójcie się ani trochę. Wypełniajcie swoje obowiązki, bo On nadchodzi. Tak, może się pojawić nawet dzisiaj.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.