Tak bezpieczni, jak Bóg jest wierny

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.

List do Rzymian 8,30

Pomiędzy Bożym wybraniem w wiecznej przeszłości, a Bożym uwielbieniem w wiecznej przyszłości, nikt nie jest zgubiony.

Każdy, kto jest przeznaczony do synostwa, będzie powołany. I każdy powołany, będzie usprawiedliwiony. Oraz każdy usprawiedliwiony, będzie uświęcony. Jest to nierozerwalny stalowy łańcuch wierności Bożego przymierza.

Dlatego Paweł mówi:

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa (Filipian 1,6).

[On] też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego (1 Koryntian 1,8-9).

To są obietnice naszego Boga, który nie może kłamać. Ci, którzy są narodzeni na nowo, są tak bezpieczni, jak Bóg jest wierny.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.