Sześć sposobów, przy pomocy których Jezus zwalczał depresję

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. 

Ewangelia Mateusza 26,37

Biblia daje nam niezwykły wgląd w duszę Jezusa, w noc poprzedzającą Jego ukrzyżowanie. Przypatrz i ucz się, w jaki sposób Jezus stoczył strategiczną walkę z przygnębieniem i depresją:

  1. Wybrał kilku bliskich przyjaciół, aby z Nim byli. „Wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych” (Ewangelia Mateusza 26,37).
  2. Otworzył przed nimi swoją duszę. Powiedził im: „Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Ewangelia Mateusza 26,38). 
  3. Poprosił o ich wstawiennictwo i współudział w walce: „Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” (Ewangelia Mateusza 26,38).
  4. Wylał swoje serce w modlitwie przed swoim Ojcem: „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie” (Ewangelia Mateusza 26,39). 
  5. Znalazł odpocznienie swojej duszy w suwerennej mądrości Boga: „Wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty” (Ewangelia Mateusza 26,39).
  6. Utkwił swój wzrok w chwalebnej przyszłej łasce, która czekała na Niego po drugiej stronie krzyża. „Z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga” (Hebrajczyków 12,2, UBG). 

Kiedy w twoim życiu pojawia się coś, co wydaje się zagrażać twojej przyszłości, zapamiętaj to: Pierwsze fale uderzeniowe – niczym jak bomby uderzające w twoje serce – takie jak te, które czuł Jezus w Getsemane, nie są grzechem. Prawdziwym niebezpieczeństwem jest poddanie się im. Uleganie im. Niepodejmowanie duchowej walki. A korzeniem tego grzesznego poddania się jest niewiara – zaniechanie walki o wiarę w przyszłą łaskę. Niedocenianie tego wszystkiego, czym Bóg obiecuje, że będzie dla nas w Jezusie.

W Getsemane Jezus pokazuje nam inną drogę, która nie jest ani bezbolesna, ani bierna. Naśladuj Go. Znajdź zaufanych duchowych przyjaciół. Otwórz przed nimi swoją duszę. Poproś, aby czuwali z tobą i modlili się. Wylej swoją duszę przed Ojcem. Odpocznij w suwerennej mądrości Boga. I skieruj swój wzrok na radość przed tobą, którą są drogocenne i wspaniałe obietnice Boże.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.