Stajemy się tacy jak to, co oglądamy

Transkrypcja audio

Stajemy się tacy jak to, co oglądamy. To, kim jesteśmy kształtowane jest przez przedmioty naszej uwagi. To, na co patrzymy wpływa na to, jak wykorzystujemy swój ludzki potencjał. Jesteśmy glinianymi naczyniami, które są formowane przez to, co przykuwa naszą uwagę. To, co oglądamy, kształtuje nas na dobre lub na złe. Niewątpliwie ta głęboka prawda ma ogromny wpływ na to, czym jesteśmy karmieni w epoce cyfrowej, jak usłyszymy dziś od pastora Johna, nauczającego na ten temat zanim jeszcze ta epoka się rozpoczęła. W tym kazaniu sprzed ponad trzydziestu lat, pastor John używa tekstu z 2 Koryntian 3:18 w odniesieniu do mediów, którymi się karmimy. Oto jego słowa.

Skup swoją uwagę na Bożej chwale. Skup swoją uwagę na Bożej chwale. Oto powód: stajesz się taki jak to, na co patrzysz.

Poziomy chwały 

To nie jest tylko ładnie brzmiące porzekadło. Jest to bezpośrednia parafraza tekstu biblijnego z 2 Koryntian 3:18: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni”. Zatrzymam się tu na chwilę. W jaki sposób zostajesz przemieniony? Oglądając chwałę Boga. Jeśli oglądasz chwałę Boga i będziesz ją miał cały czas przed oczami, twój umysł zostanie przemieniony. Będziesz myślał w sposób, w jaki myśli Bóg, patrzył w sposób, w jaki patrzy Bóg, odczuwał w sposób, w jaki odczuwa Bóg, oceniał rzeczy w sposób, w jaki Bóg je ocenia. Będą cię odpychać rzeczy, które odpychają Boga – jeśli będziesz oglądał chwałę Pana.

Pozwólcie, że dokończę ten fragment: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę”. Uwielbiam ten zwrot. Napawa mnie on nadzieją, bo wiem, że przede mną jeszcze długa droga: „z chwały w chwałę”. To jest proces. Uświęcenie w wyniku oglądania chwały Bożej nie dzieje się natychmiast. Przechodząc przez kolejne poziomy chwały, zbliżamy się do obrazu Chrystusa. 

Na co patrzysz?

Lecz chcę zwrócić uwagę, że dzieje się to w wyniku patrzenia na Niego. Jeśli wasze Biblie otwarte są na tym tekście, możecie spojrzeć na kolejny rozdział 2 Koryntian 4:16. Posłuchajmy niesamowitej wypowiedzi tego człowieka, starszego człowieka. Paweł zaczął się już starzeć: być może ma reumatyzm i bolą go plecy, wzrok nie jest już taki dobry, słuch zaczął szwankować. Coraz słabiej się porusza. Oto co mówi: „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem”. Użyte tutaj sformułowanie odnawiać się jest tym samym sformułowaniem występującym w Rzymian 12:2: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego”. To odnawianie odbywa się każdego dnia.

Ale jak to Pawle? W jaki sposób? Jak ty, starcze stajesz się nowy każdego dnia? Oto odpowiedź:   

Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy [i to jest odpowiedź] nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.

2 Koryntian 4,17–18

Bracia i siostry, to jest klucz do codziennego odnowienia. Czy jako młoda osoba chcesz mieć odnowiony umysł, albo jako osoba w podeszłym już wieku chciałbyś, by twój duch był jak nowy? Chcesz być odnowiony? Przestań oglądać świat — który w praktyce sprowadza się w głównej mierze do oglądania telewizji. Przestań oglądać ten świat. Dlaczego tak bardzo mielibyśmy chcieć, aby rozrywki dostarczali nam niewierzący? Dlaczego tak mocno jesteśmy uzależnieni od różnych klipów, telewizji, filmów i radia? „Świecie, powiedz mi, pokaż mi, nakarm mnie, kształtuj mnie, wpływaj na mnie”. To właśnie robimy. „Ach nie, nie do końca. Na mnie nie ma wpływu to, co oglądam”. Stajesz się taki jak to, co oglądasz.

Oglądaj Jezusa

Proszę cię tylko, abyś porównał stopień zaangażowania z jakim patrzysz na Pana Jezusa i chwałę naszego Boga ze stopniem zaangażowania, z jakim patrzysz na świat. Co wychodzi z tego porównania? Czy nie daje nam to jakiegoś wglądu w to, dlaczego nasze życie jest pełne słabości i ulegania pokusom? Dlaczego nie mamy takiego wpływu na świat, jaki chcielibyśmy mieć? Dlaczego nie możemy naprawić naszych relacji? Czy może to wynikać z pewnej korelacji z tym, że jesteśmy tak bardzo zapatrzeni w świat? Żyjemy w świecie, przesiąkamy światem, oglądamy świat, czytamy świat.

Ilu z nas czyta książki, które zawierają w sobie duchową mądrość? Oglądamy telewizję, która ukazuje duchową mądrość? Oglądamy filmy, które przekazują duchową mądrość? Ile czasu poświęcamy tej biblijnej zasadzie, która jest niepodważalna? Stajesz się taki jak to, co oglądasz.

Zachęcam cię do przyjrzenia się swojemu stylowi życia. Czy chcesz stać się święty? Czy chcesz zostać odnowiony, by widzieć jak Jezus, myśleć jak Jezus, odczuwać jak Jezus, kochać jak Jezus, troszczyć się jak Jezus, oceniać jak Jezus? Jeśli tak, oto plan dla ciebie: patrz na Jezusa — bardzo często.

Ojcze, błagam Cię o cud przemiany w naszym życiu. Czy mógłbyś przyjść teraz i przekonać nas i dać nam kilka pomysłów na to, jak w ten Dzień Pański możemy spędzić popołudnie i wieczór? Czy naprawdę po powrocie do domu chcemy prosić świat, w którym nie ma Boga, by dostarczył nam rozrywki? Będziemy zbierać to, co zasiejemy. I modlę się Ojcze, by tak nie było. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.